Samen waren Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge goed voor een totale shortseatrafiek van 134,1 miljoen ton. Tegenover het record van 135,2 miljoen ton die in 2011 was gehaald, betekende dit een daling met 0,85%, zo blijkt uit cijfers van Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen.

Alleen Antwerpen ging er vorig jaar nog iets op vooruit. De Belgische mainport behaalde 0,6% meer shortsea en vestigde daarmee een nieuw record van 86,01 miljoen ton. Bijna 47% van de overslag in Antwerpen staat onder de noemer shortsea.

Gent kon zijn shortseatrafiek nagenoeg handhaven en kwam uit op 17,07 miljoen ton, een bijna verwaarloosbare daling van 0,2% ten opzichte van recordjaar 2011 (toen 17,11 miljoen ton op de shortseateller stond). Shortsea is in Gent volgens de cijfers van het Vlaams promotie-orgaan goed voor 65% van de globale maritieme overslag.

Zeebrugge moest meer terrein prijsgeven. De shortseatrafiek zakte daar met 3,4% naar 27,86 miljoen ton, wat 64% van de totale trafiek uitmaakte. Het shortsearecord staat in Zeebrugge op naam van het jaar 2010, met 30,18 miljoen ton.

De zwaarste klap was voor Oostende. De kusthaven, die vrijwel zijn hele trafiek in die sector haalt, verloor 17% van zijn shortseatrafiek, die verder kromp naar 3,18 miljoen ton. Het record van 2008 (8,44 miljoen ton) is ver weg.

In de totale maritieme overslag in de Vlaamse zeehavens vertegenwoordigde shortsea een aandeel van 52,1%. In het recordjaar 2011, toen ook de deepsea hoger scoorde, was dat 51%.

Op het zeekanaal Brussel-Schelde daalde het shortseavolume met 8,9% naar 1,21 miljoen ton, op het Albertkanaal met 23,5% naar 222.000 ton.

Meer over de Vlaamse shortseacijfers leest u in de krant van 19 februari.