Infomarkt voor watergebonden bedrijventerrein Oude Briel in Baasrode

Logistiek

Op donderdag 20 juni vindt een infomarkt plaats over het project Oude Briel, een industriegebied aan de Schelde in Baasrode, dat zal omgevormd worden tot een watergebonden bedrijventerrein.

Het gaat om een initiatief van de POM Oost-Vlaanderen in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal en de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook de stad Dendermonde ondersteunt het project.

Terwijl werk gemaakt wordt van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied, voert W&Z gesprekken met geïnteresseerde bedrijven, gebaseerd op een studie van het potentieel aan binnenvaart in de regio.

Tijdens de infomarkt zullen de studies rond milieu, mobiliteit en veiligheid toegelicht worden en zal een stand van zaken van het RUP gegegeven worden. Geïnteresseerden zullen er vernemen hoe het gebied tot watergebonden bedrijventerrein zal herontwikkeld worden, wat de ontwikkeling betekent voor de omwonenden en welke flankerende maatregelen zullen genomen worden om de leefbaarheid en de mobiliteit van de ruimere omgeving te verbeteren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Infomarkt voor watergebonden bedrijventerrein Oude Briel in Baasrode | NT

Infomarkt voor watergebonden bedrijventerrein Oude Briel in Baasrode

Logistiek

Op donderdag 20 juni vindt een infomarkt plaats over het project Oude Briel, een industriegebied aan de Schelde in Baasrode, dat zal omgevormd worden tot een watergebonden bedrijventerrein.

Het gaat om een initiatief van de POM Oost-Vlaanderen in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal en de Provincie Oost-Vlaanderen. Ook de stad Dendermonde ondersteunt het project.

Terwijl werk gemaakt wordt van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied, voert W&Z gesprekken met geïnteresseerde bedrijven, gebaseerd op een studie van het potentieel aan binnenvaart in de regio.

Tijdens de infomarkt zullen de studies rond milieu, mobiliteit en veiligheid toegelicht worden en zal een stand van zaken van het RUP gegegeven worden. Geïnteresseerden zullen er vernemen hoe het gebied tot watergebonden bedrijventerrein zal herontwikkeld worden, wat de ontwikkeling betekent voor de omwonenden en welke flankerende maatregelen zullen genomen worden om de leefbaarheid en de mobiliteit van de ruimere omgeving te verbeteren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement