Of ze ook effectief als burgemeester zal aantreden, is afhankelijk van de functie die ze op dat ogenblik bekleedt. Als een combinatie op dat ogenblik niet mogelijk blijkt, zal waarschijnlijk een dienstdoende burgemeester aangesteld worden.

Crevits wordt wel gemeenteraadsvoorzitter. In 2016 zal ze die functie overlaten aan de huidige burgemeester Norbert De Cuyper.