Containeroverslag groeit steeds sneller

Rotterdam

De containeroverslag in Rotterdam groeit steeds sneller. Na negen maanden staat de teller op een plus van 10,1%, waar dat na een half jaar nog 9% was.

Daardoor werd in de eerste drie kwartalen voor het eerst meer dan tien miljoen teu overgeslagen, 10,2 om precies te zijn. De groei van de totale overslag is echter iets afgenomen in het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden komt die uit op 2%, ofwel 352 miljoen ton, waar die na een halfjaar nog bijna 4% (238 miljoen ton) bedroeg.

In gewicht steeg de containeroverslag tot 105,9 miljoen ton, een plus van 11,7%. Volgens het Havenbedrijf is de overslag van volle containers sterker gegroeid dan die van lege containers. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar groeide de overslag met 3,1%. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat het marktaandeel in de Hamburg – Le Havre range ‘op z’n minst stabiel’ zal blijven en het grootst sinds 2001, toen dat 30,9% in teu was.

De havenbeheerder noemt vier factoren als verklaring voor de spectaculaire groei van de containersector. Dat zijn een groei van de markt, de sterke positie in de vaarschema’s van de lijnvaartallianties, de stijgende productiviteit van de terminals op Maasvlakte 2 en de steeds sterkere positie als doorvoerhaven.

Topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam laat in het kwartaalbericht optekenen dat het ‘mede dankzij de 10% groei van de containeroverslag een mooi kwartaal voor de havencijfers is’. Hij wijst er op dat de overslag in sommige andere sectoren is gedaald.

Zo verminderde de kolenoverslag met 4%, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam. De aan en afvoer van stookolie bleef fors achter bij vorig jaar. Opmerkelijk is de sterke groei van het ‘overige stukgoed’ met 19% tot iets meer dan vijf miljoen ton. Die deed zich vooral voor aan de afvoerkant, waar de groei ruim 53% bedroeg. De ro/ro-sector groeide met 6,6% tot 17,9 miljoen ton.

Castelein verwacht dat de groei van de totale overslag dit jaar uiteindelijk ergens tussen de 1 en 2% zal uitkomen. Hij is gematigd positief over het regeerakkoord en gaat er van uit dat het nieuwe kabinet komt met ‘de juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de energietransitie’.

De overslag van de sector nat massagoed als geheel daalde met 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. De aan- en afvoer van ruwe olie steeg met 3,5%, maar de overslag van brandstoffen, waaronder stookolie, daalde met ruim 11%. De overslag van LNG daalde met 3% tot 1,3 miljoen ton.

Het droge massagoed deed het 1,4% beter en kwam uit op 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7% (tot 8,8 miljoen ton) in de agribulk (granen/veevoeders). De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de schrootexport.

Containeroverslag groeit steeds sneller | NT

Containeroverslag groeit steeds sneller

Rotterdam

De containeroverslag in Rotterdam groeit steeds sneller. Na negen maanden staat de teller op een plus van 10,1%, waar dat na een half jaar nog 9% was.

Daardoor werd in de eerste drie kwartalen voor het eerst meer dan tien miljoen teu overgeslagen, 10,2 om precies te zijn. De groei van de totale overslag is echter iets afgenomen in het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden komt die uit op 2%, ofwel 352 miljoen ton, waar die na een halfjaar nog bijna 4% (238 miljoen ton) bedroeg.

In gewicht steeg de containeroverslag tot 105,9 miljoen ton, een plus van 11,7%. Volgens het Havenbedrijf is de overslag van volle containers sterker gegroeid dan die van lege containers. Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar groeide de overslag met 3,1%. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat het marktaandeel in de Hamburg – Le Havre range ‘op z’n minst stabiel’ zal blijven en het grootst sinds 2001, toen dat 30,9% in teu was.

De havenbeheerder noemt vier factoren als verklaring voor de spectaculaire groei van de containersector. Dat zijn een groei van de markt, de sterke positie in de vaarschema’s van de lijnvaartallianties, de stijgende productiviteit van de terminals op Maasvlakte 2 en de steeds sterkere positie als doorvoerhaven.

Topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam laat in het kwartaalbericht optekenen dat het ‘mede dankzij de 10% groei van de containeroverslag een mooi kwartaal voor de havencijfers is’. Hij wijst er op dat de overslag in sommige andere sectoren is gedaald.

Zo verminderde de kolenoverslag met 4%, onder meer door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam. De aan en afvoer van stookolie bleef fors achter bij vorig jaar. Opmerkelijk is de sterke groei van het ‘overige stukgoed’ met 19% tot iets meer dan vijf miljoen ton. Die deed zich vooral voor aan de afvoerkant, waar de groei ruim 53% bedroeg. De ro/ro-sector groeide met 6,6% tot 17,9 miljoen ton.

Castelein verwacht dat de groei van de totale overslag dit jaar uiteindelijk ergens tussen de 1 en 2% zal uitkomen. Hij is gematigd positief over het regeerakkoord en gaat er van uit dat het nieuwe kabinet komt met ‘de juiste regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen te ondersteunen bij de energietransitie’.

De overslag van de sector nat massagoed als geheel daalde met 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. De aan- en afvoer van ruwe olie steeg met 3,5%, maar de overslag van brandstoffen, waaronder stookolie, daalde met ruim 11%. De overslag van LNG daalde met 3% tot 1,3 miljoen ton.

Het droge massagoed deed het 1,4% beter en kwam uit op 61,1 miljoen ton. Er was een sterke toename van 14,7% (tot 8,8 miljoen ton) in de agribulk (granen/veevoeders). De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7 procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de schrootexport.