Tideway, gevestigd in Breda, is een dochteronderneming van de internationale bagger-, milieu- en waterbouwgroep DEME. De ‘Living Stone’ gaat deze maand officieel aan de slag en zet meteen koers naar het Hornsea Project One offshore windturbinepark in het Verenigd Koninkrijk. De Living Stone versterkt de vloot multifunctionele en valpijpschepen van Tideway die actief zijn in de offshore-energiemarkt. De ‘Living Stone’ kan ook rotsen plaatsen met een verticaal valpijpsysteem dat diepten van 1.000 meter kan bereiken.

Carrousels

Benedendeks zijn twee kabelcarrousels met elk een capaciteit van 5.000 ton geïnstalleerd. Samen kunnen de carrousels meer dan 200 km kabel vervoeren en installeren in één enkele trip. Daarnaast kan de ‘Living Stone’ worden uitgerust met een derde bovendekse carrousel met een bijkomende laadcapaciteit van 2.000 ton en een kraan van 600 ton.

De ‘Living Stone’ is ontworpen als een milieuvriendelijk schip met ‘dual fuel’-motoren, die zowel op LNG als op diesel werken. Dat vermindert de koolstofemissies aanzienlijk en herleidt de uitstoot van fijn stof, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) tot bijna nul.

De ‘Living Stone’ in zet later deze maand koers naar haar eerste project. Het Hornsea Project One offshore windturbinepark met een capaciteit van 1,2 GW is het grootste ter wereld en bevindt zich op 120 km voor de kust van Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk.