Winst Van Oord stijgt naar 92 miljoen euro

offshore wind

Van Oord heeft een goed jaar achter de rug. Het nettoresultaat van het bedrijf steeg met 18% naar 92 miljoen euro. De omzet steeg vorig jaar met 23% naar 1,88 miljard euro.

De stijging is met name toe te schrijven aan de offshore-windactiviteiten, die een omzet genereerden van 706 miljoen euro (2017: 403 miljoen). Ook in Nederland is met 115 miljoen euro een hogere omzet gerealiseerd (2017: 82 miljoen), zo blijkt uit de jaarcijfers.

De omzet uit de internationale baggeractiviteiten (852 miljoen) is vergelijkbaar met die van een jaar eerder (841 miljoen), als gevolg van de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. Hetzelfde geldt voor offshore, waar een omzet werd genoteerd van 203 miljoen (2017: 204 miljoen).

Verkoop belang

Van Oord realiseerde dus een nettoresultaat van 92 miljoen (2017: 78 miljoen). Dat is inclusief eenmalige posten. De verkoop van het belang in windpark Gemini leverde een nettoboekwinst op van 38 miljoen. Anderzijds is een nettolast opgenomen van 20 miljoen in het kader van de US Private Placement herfinanciering (27 miljoen vóór belastingen). De ebitda bedroeg vorig jaar 306 miljoen euro (2017: 290 miljoen).

De orderportefeuille bedroeg ultimo vorig jaar 3,68 miljard, ten opzichte van 3,39 miljard ultimo 2017. De vijf grootste projecten die vorig jaar zijn gegund, zijn de versterking van de Afsluitdijk, windpark Fryslân in het IJsselmeer, de aanleg van de A16, de modernisering van de vaargeul tussen Świnoujście en Szczecin in Polen en de opdracht voor de levering en installatie van kabels voor windpark Hollandse Kust (zuid).

Omzetstijging

‘Na twee jaren van krimp is het niveau van de omzet en de winst in 2018 hersteld. De omzetstijging is primair toe te schrijven aan de offshore-windactiviteiten. Ook het volume van gunningen was hoger dan in 2017. Vermeldenswaardig is vooral de gunning van het iconische Afsluitdijk-project’, licht topman Pieter van Oord toe.

‘We hebben nog altijd een sterke financiële positie, met een eigen vermogen van 999 miljoen. In 2017 was dat 943 miljoen. De solvabiliteitsratio was vorig jaar 39,5%. In 2017 was dat 37,3%. De nettoschuld bedroeg 78 miljoen, ten opzichte van 43 miljoen ultimo 2017. Deze schuldpositie blijft ruim binnen het niveau van onze kredietfaciliteiten.’

Dredging

‘De baggermarkt bleef in 2018 gekenmerkt door overcapaciteit. Ook de omvang van het zeetransport nam af vanwege de toegenomen politieke spanningen en een lager volume van de wereldhandel, wat gevolgen heeft voor de ontwikkeling van havens. Ondanks deze lastige marktsituatie hebben wij de omzet op peil gehouden en afgelopen jaar een aantal middelgrote projecten binnengehaald. De projectresultaten waren solide’, aldus Van Oord.

Offshore Wind boekte een recordomzet. Er is een start gemaakt met vier grote projecten tegelijkertijd: Deutsche Bucht in Duitsland, het Norther-project in België, East Anglia ONE in het Verenigd Koninkrijk en Borssele III & IV in Nederland. Deze offshore-windparken vormen samen een belangrijke stap voorwaarts in de energietransitie. Samen voorzien zij straks zo’n 1,6 miljoen huishoudens van duurzame stroom.

Noordwest-Europa

‘Nu de vraag naar duurzame energie toeneemt, is wind op zee een mondiale activiteit geworden. In Noordwest-Europa blijft de markt naar onze verwachting stabiel en betrouwbaar, met jaarlijks nieuwe projecten van drie tot vier gigawatt. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland zijn de grootste markten, met Polen en Frankrijk als relatieve nieuwkomers.’

‘Wat de rest van de wereld betreft, zijn projecten gestart in Azië en de Verenigde Staten, markten waarvan we hoge verwachtingen hebben. Al deze ontwikkelingen bieden kansen, maar gaan ook gepaard met risico’s. In gevestigde markten zoals Nederland en Duitsland, waar geen subsidie meer wordt verleend, is een concurrerend prijsniveau nodig.’

Olie- en gasmarkt

Van Oord verwacht dat de offshore olie- en gasmarkt zich herstelt. ‘Vanwege de groeiende wereldbevolking en het stijgende energieverbruik neemt de vraag naar energie toe. Analisten zijn het erover eens dat er op dit moment te weinig naar olie en gas wordt geboord om aan deze vraag te voldoen. Een combinatie van fossiel en duurzaam is volgens ons dan ook de beste oplossing. Olie- en gasmaatschappijen zullen hun investeringen naar verwachting opschroeven.’

‘Wij maken deel uit van een wereld die te maken heeft met klimaatverandering. De transitie naar een duurzaam energiesysteem begint vaste vorm aan te nemen. Ook de samenleving verwacht meer van ons. Als bedrijf beseffen wij dat we afhankelijk zijn van natuurlijke ecosystemen en erkennen wij onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving en de veranderende verwachtingen van onze opdrachtgevers. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking vormen de sleutel tot het oplossen van wereldwijde problemen.’

Organisatie

Vanwege het hogere activiteitenniveau bij de business units Offshore Wind en Netherlands is het aantal medewerkers afgelopen jaar gestegen naar 4.954 (2017: 4.454). Van Oord heeft zo’n honderd medewerkers overgenomen van MPI Offshore, zowel voor kantoor als op de projecten.

‘We blijven nieuwe mensen werven voor de ruim tweehonderd vacatures. Naast de werving van goed opgeleide nieuwe mensen is het zaak dat wij het talent dat wij al hebben, vasthouden. Onderdeel van de bedrijfsstrategie is om de juiste mensen aan te trekken, op te leiden en vast te houden’, meldt het bedrijf in een toelichting op de cijfers.

LNG

In 2018 is het eerste LNG-schip van Van Oord, de ‘Werkendam’, in gebruik genomen. Aanvullend zijn twee LNG-aangedreven ZSH 7.0 hopperzuigers besteld. ‘Wij denken dat LNG de komende decennia een belangrijke transitiebrandstof is. Op de lange termijn hebben wij daar dus commercieel baat bij, omdat opdrachtgevers op zoek gaan naar een partner met energiezuinig materieel’, aldus Van Oord.

‘De volatiliteit in onze markten zal in 2019 niet afnemen. Het is moeilijk te voorspellen wat de invloed zal zijn van de Brexit, handelsoorlogen en mogelijke politieke ontwikkelingen. Wij verwachten een omzet in lijn met 2018 met opnieuw hoge tendervolumes.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Winst Van Oord stijgt naar 92 miljoen euro | NT

Winst Van Oord stijgt naar 92 miljoen euro

offshore wind

Van Oord heeft een goed jaar achter de rug. Het nettoresultaat van het bedrijf steeg met 18% naar 92 miljoen euro. De omzet steeg vorig jaar met 23% naar 1,88 miljard euro.

De stijging is met name toe te schrijven aan de offshore-windactiviteiten, die een omzet genereerden van 706 miljoen euro (2017: 403 miljoen). Ook in Nederland is met 115 miljoen euro een hogere omzet gerealiseerd (2017: 82 miljoen), zo blijkt uit de jaarcijfers.

De omzet uit de internationale baggeractiviteiten (852 miljoen) is vergelijkbaar met die van een jaar eerder (841 miljoen), als gevolg van de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden. Hetzelfde geldt voor offshore, waar een omzet werd genoteerd van 203 miljoen (2017: 204 miljoen).

Verkoop belang

Van Oord realiseerde dus een nettoresultaat van 92 miljoen (2017: 78 miljoen). Dat is inclusief eenmalige posten. De verkoop van het belang in windpark Gemini leverde een nettoboekwinst op van 38 miljoen. Anderzijds is een nettolast opgenomen van 20 miljoen in het kader van de US Private Placement herfinanciering (27 miljoen vóór belastingen). De ebitda bedroeg vorig jaar 306 miljoen euro (2017: 290 miljoen).

De orderportefeuille bedroeg ultimo vorig jaar 3,68 miljard, ten opzichte van 3,39 miljard ultimo 2017. De vijf grootste projecten die vorig jaar zijn gegund, zijn de versterking van de Afsluitdijk, windpark Fryslân in het IJsselmeer, de aanleg van de A16, de modernisering van de vaargeul tussen Świnoujście en Szczecin in Polen en de opdracht voor de levering en installatie van kabels voor windpark Hollandse Kust (zuid).

Omzetstijging

‘Na twee jaren van krimp is het niveau van de omzet en de winst in 2018 hersteld. De omzetstijging is primair toe te schrijven aan de offshore-windactiviteiten. Ook het volume van gunningen was hoger dan in 2017. Vermeldenswaardig is vooral de gunning van het iconische Afsluitdijk-project’, licht topman Pieter van Oord toe.

‘We hebben nog altijd een sterke financiële positie, met een eigen vermogen van 999 miljoen. In 2017 was dat 943 miljoen. De solvabiliteitsratio was vorig jaar 39,5%. In 2017 was dat 37,3%. De nettoschuld bedroeg 78 miljoen, ten opzichte van 43 miljoen ultimo 2017. Deze schuldpositie blijft ruim binnen het niveau van onze kredietfaciliteiten.’

Dredging

‘De baggermarkt bleef in 2018 gekenmerkt door overcapaciteit. Ook de omvang van het zeetransport nam af vanwege de toegenomen politieke spanningen en een lager volume van de wereldhandel, wat gevolgen heeft voor de ontwikkeling van havens. Ondanks deze lastige marktsituatie hebben wij de omzet op peil gehouden en afgelopen jaar een aantal middelgrote projecten binnengehaald. De projectresultaten waren solide’, aldus Van Oord.

Offshore Wind boekte een recordomzet. Er is een start gemaakt met vier grote projecten tegelijkertijd: Deutsche Bucht in Duitsland, het Norther-project in België, East Anglia ONE in het Verenigd Koninkrijk en Borssele III & IV in Nederland. Deze offshore-windparken vormen samen een belangrijke stap voorwaarts in de energietransitie. Samen voorzien zij straks zo’n 1,6 miljoen huishoudens van duurzame stroom.

Noordwest-Europa

‘Nu de vraag naar duurzame energie toeneemt, is wind op zee een mondiale activiteit geworden. In Noordwest-Europa blijft de markt naar onze verwachting stabiel en betrouwbaar, met jaarlijks nieuwe projecten van drie tot vier gigawatt. Het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland zijn de grootste markten, met Polen en Frankrijk als relatieve nieuwkomers.’

‘Wat de rest van de wereld betreft, zijn projecten gestart in Azië en de Verenigde Staten, markten waarvan we hoge verwachtingen hebben. Al deze ontwikkelingen bieden kansen, maar gaan ook gepaard met risico’s. In gevestigde markten zoals Nederland en Duitsland, waar geen subsidie meer wordt verleend, is een concurrerend prijsniveau nodig.’

Olie- en gasmarkt

Van Oord verwacht dat de offshore olie- en gasmarkt zich herstelt. ‘Vanwege de groeiende wereldbevolking en het stijgende energieverbruik neemt de vraag naar energie toe. Analisten zijn het erover eens dat er op dit moment te weinig naar olie en gas wordt geboord om aan deze vraag te voldoen. Een combinatie van fossiel en duurzaam is volgens ons dan ook de beste oplossing. Olie- en gasmaatschappijen zullen hun investeringen naar verwachting opschroeven.’

‘Wij maken deel uit van een wereld die te maken heeft met klimaatverandering. De transitie naar een duurzaam energiesysteem begint vaste vorm aan te nemen. Ook de samenleving verwacht meer van ons. Als bedrijf beseffen wij dat we afhankelijk zijn van natuurlijke ecosystemen en erkennen wij onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving en de veranderende verwachtingen van onze opdrachtgevers. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking vormen de sleutel tot het oplossen van wereldwijde problemen.’

Organisatie

Vanwege het hogere activiteitenniveau bij de business units Offshore Wind en Netherlands is het aantal medewerkers afgelopen jaar gestegen naar 4.954 (2017: 4.454). Van Oord heeft zo’n honderd medewerkers overgenomen van MPI Offshore, zowel voor kantoor als op de projecten.

‘We blijven nieuwe mensen werven voor de ruim tweehonderd vacatures. Naast de werving van goed opgeleide nieuwe mensen is het zaak dat wij het talent dat wij al hebben, vasthouden. Onderdeel van de bedrijfsstrategie is om de juiste mensen aan te trekken, op te leiden en vast te houden’, meldt het bedrijf in een toelichting op de cijfers.

LNG

In 2018 is het eerste LNG-schip van Van Oord, de ‘Werkendam’, in gebruik genomen. Aanvullend zijn twee LNG-aangedreven ZSH 7.0 hopperzuigers besteld. ‘Wij denken dat LNG de komende decennia een belangrijke transitiebrandstof is. Op de lange termijn hebben wij daar dus commercieel baat bij, omdat opdrachtgevers op zoek gaan naar een partner met energiezuinig materieel’, aldus Van Oord.

‘De volatiliteit in onze markten zal in 2019 niet afnemen. Het is moeilijk te voorspellen wat de invloed zal zijn van de Brexit, handelsoorlogen en mogelijke politieke ontwikkelingen. Wij verwachten een omzet in lijn met 2018 met opnieuw hoge tendervolumes.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement