De werkvoorraad omvatte eind vorig jaar 4,7 miljard euro, meer dan de onderneming ooit in portefeuille heeft gehad. In het jaarbericht signaleert het bedrijf tevens een ‘geleidelijk positiever beeld’ in de offshore-markt. De omzet van Boskalis steeg over heel 2019 met bijna 3% tot ruim 2,6 miljard euro. Onderaan de streep bleef een winst van 75 miljoen euro over en dat is een stuk beter dan het gigantische verlies van bijna 436 miljoen in 2018. Dat verlies werd in dat fiscaal jaar en hoofdzakelijk veroorzaakt door buitengewone lasten.

Het bedrijfsresultaat vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en goodwill (ebitda) gaf een beter beeld van de gang van zaken bij de baggeraar. Dat resultaat steeg van 353,6 miljoen tot 376 miljoen euro. Dat is beter dan de 350 miljoen euro waar Boskalis zelf in eerdere winstprognoses over repte. Het ebitda werd met honderd miljoen gedrukt doordat Boskalis geld opzij moest zetten voor claims in verband met contractuele geschillen, onder meer in de sector offshore wind.

Rode cijfers

Jarenlang was het opdrogen van de inkomsten uit de offshore-sector de oorzaak dat Boskalis in de rode cijfers terechtkwam en enorme afschrijvingen op materieel, waaronder de zware-ladingvloot, moest doen. Ondanks de betere marktsituatie in de offshore vorig jaar, waagt topman Peter Berdowski van Boskalis zich nog niet aan een winstverwachting voor het lopende boekjaar. Daarvoor zijn de verwachtingen nog te onzeker en hangt te veel af van het ‘projectmatige karakter’ van de werkzaamheden van de maritieme aannemer.

Het concern is wel optimistisch, mede doordat de orderportefeuille nog nooit zo goed was gevuld. Beleggers zijn ook tevreden met de cijfers van Boskalis. De beurskoers steeg na de presentatie van de jaarcijfers met meer dan 8% naar iets boven de 22 euro. Daarmee staat de koers weer op het niveau van het begin van het jaar.

Strategie

Boskalis wil verder voor de komende jaren versterkt profiteren van de overgang naar hernieuwbare energie in de wereld. Dat schrijft de maritieme aannemer in het strategisch bedrijfsplan voor de jaren tot 2023. Het concern voorziet verder onder meer goede marktkansen voor de baggerdivisie.

De bevolking neemt toe en dan met name in steden die dicht bij het water liggen. Die steden moeten beschermd worden tegen de zeespiegelstijging, maar ook tegen extreem weer. Boskalis kan bijdragen door bijvoorbeeld nieuw land op te spuiten, waterkeringen aan te leggen of te versterken of waterwegen uit te diepen.

900 miljoen euro

De komende drie jaar investeert Boskalis ongeveer 900 miljoen euro in de nieuwe doelstellingen. Eventuele overnames komen daar nog bovenop, aldus het bedrijf.

Boskalis wil tevens over de komende dertig jaar de transitie maken naar een klimaatneutraal bedrijf. Daarbij zijn de huidige schepen binnen de vloot het grootste probleem. Op termijn komen er nieuwe aandrijfmotoren, maar omdat de baggerschepen een lange levensduur hebben, is dat nu nog geen oplossing, aldus het offshore-bedrijf.

Boskalis kijkt daarom voor de korte termijn vooral naar schonere brandstoffen die in de bestaande motoren kunnen worden gebruikt.