Dit heeft alles te maken met de problemen rond de drijvende lng-fabriek Tango. Dit platform is verhuurd aan het Argentijnse YFP, maar die betaalt al sinds afgelopen voorjaar geen huur meer. Daarom moet Exmar ettelijke miljoenen inschrijven als provisionering voor niet-geïnde inkomsten.

Geschil bijgelegd

Op 19 oktober bereikten Exmar en YPF een overeenkomst in hun geschil over Tango. YPF zal Exmar een vergoeding van 150 miljoen dollar betalen ter compensatie voor de vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst en voor de stopzetting van de arbitrageprocedure. Die wordt betaald in achttien maandelijkse schijven, ondersteund door een financiële zekerheid uitgegeven door een kredietwaardige tegenpartij. De eerste betaling is intussen al uitgevoerd. In de cijfers van Exmar zal dit pas in het vierde kwartaal te merken zijn.

De arbitrageprocedure met het Noorse Gunvor, dat bij Exmar het hervergassingsplatform S188 charterde, loopt nog altijd verder, maar zonder impact op de inkomsten.

Herstel

Na een korte zomerstop bereikten de vrachttarieven in het derde kwartaal weer een volgens Exmar aanvaardbaar niveau. Op het segment met druktanks na hebben de vrachtmarkten voor middelgrote, grote en supertankers zich bijna volledig hersteld van de Covid-19 voorjaarsgolf. De capaciteit van de grote en supertankers is voor 2021 al voor 88% geboekt, die van de middelgrote vloot voor 63% en die van de schepen met druktanks voor 35%. De Excalibur, de enige lng-tanker in de vloot van Exmar, vaart tot einde 2021 in dienst van Excelerate Energy.