Een inwoonster uit Schiedam had het bewaar aangetekend. Maar omdat zij volgens de RvS op ‘ongeveer 25 kilometer afstand’ van de geplande windturbines woont kan ze niet voldoende aantonen dat zij daar persoonlijk last van heeft.

‘De Schiedamse kan als particulier persoon niet opkomen voor algemene belangen, zoals natuurbelangen, recreatiebelangen en klimaatbelangen, ook niet als zij zich bij een of meer van die belangen bijzonder betrokken voelt. Dit is alleen anders als die algemene belangen zijn verweven met haar particuliere belangen’, schrijft de RvS in de toelichting.

De bouw van het windpark, op initiatief van Rijkswaterstaat, is in februari begonnen. Het project moet in de loop van 2023 klaar zijn. Van de 22 windmolens komen er tien op de al bestaande dijk te staan en worden twaalf turbines op het strand gebouwd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement