Aanvankelijk stond de aanbesteding van het vier gigawatt grote windpark tachtig kilometer uit de kust bij IJmuiden in twee rondes gepland voor de periode 2023-2026. Nu wil Jetten de aanbesteding van het hele project voor 2024 afronden. ‘Daarmee beoog ik de uitrol van windparken op zee te versnellen en schaalvoordelen verder mogelijk te maken’, zo heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

In zijn brief aan de Kamer maakt hij verder duidelijk dat gegadigden een flinke zak geld mee zullen moeten nemen. ‘Dit zal in ieder geval gaan om een hoger bedrag dan vijftig miljoen euro bij de Hollandse Kust West’, aldus Jetten. Daarbij ging het om kavels voor windparken van 700 megawatt.

IJmuiden Ver is verdeeld in vier kavels van één gigawatt elk. Gegadigde kunnen per kavel een aanbieding doen, maar ook voor het compete pakket. ‘Er komt geen maximum aan het aantal kavels dat per partij kan worden gegund’, zegt de minister in zijn Kamerbrief.

Kolencentrales

Vier gigawatt is in principe genoeg om de huidige capaciteit van de vier resterende Nederlandse kolencentrales te vervangen. Dat zijn de centrales van Riverstone (730 MW) en Uniper (1070) op de Maasvlakte, de Eemshavencentrale (1650) en Amercentrale (600) in Geertruidenberg. Op vol vermogen stoten ze jaarlijks bijna 35 miljoen ton CO2 per jaar uit.

Volgens Jetten is de versnelde bouw van het mega-windpark noodzakelijk om de begin dit jaar vastgestelde kabinetsdoelstelling van 21 gigawatt vermogen aan windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee in 2030 te kunnen halen. In dat kader heeft hij al afspraken gemaakt met netbeheerder Tennet over de bouw van twee trafostations (‘stopcontacten op zee’) om de nieuwe windparken op het stroomnet aan te sluiten. Die moeten in 2028 en 2029 klaar zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement