In een gemeenschappelijk persbericht geven de CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies), UNIFE (Association of the European Rail Industry), UIP (International Union of Wagon Keepers), EPTTOLA (European Passenger Train and Traction Operating Lessors Association) en UITP (International Association of Public Transport) hun volledige steun aan de “technische pijler” van het Vierde Spoorpakket. “Het is van het allergrootste belang dat hierover snel een akkoord bereikt wordt tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement,” aldus de belangengroeperingen.

In eerste instantie is het volgens de organisaties noodzakelijk dat de erkennings- en certificatieprocedures voor voertuigen op het spoor “zo snel als mogelijk vereenvoudigd worden. Stap voor stap moet het Europese Spoorwegagentschap (ERA) uitgebouwd worden tot een one-stop-shop voor de erkenning en de certificatie”.

Op dit moment neemt elke lidstaat de autorisatie en certificatie voor spoortuigen op zich. Het gaat om een tijdrovende (2 jaar en langer) en dure (1,2 miljoen euro per geval) procedure.

Libor Lochman van de CER vindt dat een sterker Europees Spoorwegagentschap in “nauwe samenwerking met de nationale veiligheidsagentschappen moeten kunnen fungeren en kunnen beslissen over de voertuigenerkenning, de veiligheidscertificatie en ERTMS”.

Ook de topmannen van de andere organisaties zitten dus op dezelfde lijn. Gilles Peterhans, secretaris-generaal van UIP : “Om een competitief Europees spoor te verkrijgen, is een stroomlijning van administratieve procedures nodig, met inbegrip van een duidelijke reglementering over verantwoordelijkheden en taken die tot het nationale en overkoepelende Europese pakket behoren”.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement