Als ze dat niet doen, komt er op 30 juni 2013 een einde aan de mogelijkheid om brugpensioen op te nemen. Volgens de huidige regeling kunnen werknemers uit de sector transport en logistiek naargelang hun anciënniteit met brugpensioen op 56, 58 of 60 jaar.

“BTB heeft in het verleden al herhaaldelijk aangedrongen om de cao langer te laten lopen, maar de werkgeversorganisaties weigeren dit”, zegt Frank Moreels, federaal secretaris van de transportvakbond. “Nochtans is er geen enkel wettelijk bezwaar om deze cao te verlengen.”
Moreels zegt dat het niet verlengen van de cao voor sommige werknemers een “dikke streep door de rekening is. Wie hoopte te kunnen gaan, wordt geblokkeerd. Zelfs als de individuele werkgever het brugpensioen wel zou toestaan.”

De vakbond vreest dat het vervallen van de cao ook voor een groot probleem zal zorgen bij reorganisaties in ondernemingen. “Vaak kunnen langs die weg immers ontslagen worden vermeden, omdat een deel van het personeel met brugpensioen kan en zo een reorganisatie op een sociale manier begeleid kan worden. BTB kent dossiers waarbij het niet verlengen van de cao de oorzaak zal zijn van naakte ontslagen. Bovendien zullen kandidaat-bruggepensioneerden aan de slag moeten blijven”, aldus Moreels.

De secretaris wijst Febetra, Transport en Logistiek Vlaanderen en UPTR met de vinger. “Zij zijn de oorzaak van het probleem dat zich vanaf 30 juni stelt in de transportsector”, zegt hij. “Blijkbaar vinden ze dat het personeel deze mogelijkheid moet ontzegd worden, ook als de werkgever akkoord kan gaan en ook al komt het Sociaal Fonds Transport en Logistiek tussen in de betaling van de zogenaamde bedrijfstoeslag.”