Het banenverlies vloeit voort uit de door het kabinet opgelegde kostenreductie bij het fusiedepartement van 17,5%. IenM is een samenvoeging van het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat met grote delen van VROM. Het ministerie brengt de uitgaven volgend jaar al terug met 26 miljoen. Dat bedrag loopt de komende jaren snel op tot bijna 300 miljoen euro in 2016.

De grootste operatie binnen de ambtelijke organisatie is het terugbrengen van het aantal ‘divisies’, de directoraten-generaal (dg’s) van vijf naar drie, die ieder weer uit vier directie gaan bestaan. De dg’s Ruimte en Water, Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal komen in de plaats van het huidige vijftal Mobiliteit, Water, Luchtvaart/Maritieme Zaken, Ruimte en Milieu.

Daarnaast komen er voor twee beleidsterreinen de aparte directies Beter Benutten en Eenvoudig Beheer, dat gericht is op omgevingsrecht. Zoals eerder was aangekondigd, wordt de huidige Inspectie Verkeer en Waterstaat samengevoegd met de VROM-inspectie tot de Inspectie leefomgeving en Transport (ILT).

Minister Schultz laat verder weten dat op een aantal beleidsterreinen het mes diep in de uitgaven gaat. Zo komen er geen nieuwe subsidieregelingen voor schone voer- en vaartuigen als de huidige regelingen aflopen en worden de uitgaven voor klimaat- en fiscaal beleid voor de zeevaart fors teruggebracht. De bijdragen op het gebied van stedelijke distributie en ontwikkeling van intelligente transportsystemen worden stopgezet.

Een maatregel die geen bezuiniging is, maar wel tot een forse kostenreductie moet leiden, is de beoogde verdubbeling van het aantal zogenoemde dbfm-contracten (design, build, finance, maintain) bij de aanbesteding van infrastructuur-projecten. In het geval van de verbreding A15 Vaanplein-Maasvlakte leverde dat bijvoorbeeld een besparing op van zo’n 150 miljoen euro, ongeveer 10% van de totale kosten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement