Beide fracties zouden graag zien dat de twee steden geen eigen koers varen bij het inrichten van hun milieuzones. Zo ontstaat een lappendeken aan regels, die per stad kunnen verschillen. Dit kan aanzienlijke problemen geven voor onder meer stadsdistributie.

Om dit te voorkomen zijn recentelijk afspraken gemaakt tussen diverse stadsbesturen, de landelijke overheid en belangenorganisaties. Deze afspraken moeten zorgen voor gelijke regels in de veertien gemeentes die hun handtekening eronder hebben gezet. Arnhem en Maastricht horen hier ook bij, maar besluiten nu toch om af te wijken van het beleid in andere grote steden.

Zo wil Maastricht een milieuvignet invoeren, naar Duits voorbeeld. De Limburgse hoofdstad wil wel uniformiteit, maar dan met Duitse steden. Deze liggen dichterbij dan Nederlandse steden met plannen voor een milieuzone. Arnhem ziet juist heil in een systeem waarbij voertuigen kunnen worden geflitst.

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft al aangegeven in gesprek te willen met beide gemeentebesturen. Ook de fracties van regeringspartijen VVD en CDA wijzen op het belang van uniforme regels. Dit vergroot de duidelijkheid voor het vrachtverkeer en voor automobilisten.