Dat bevestigde minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in de bevoegde parlementscommissie. Op de Grensinspectiepost (GIP) in Zeebrugge is er nu al permanent een douaneteam aanwezig van 6 tot 22 uur. Momenteel werken er circa tachtig douaniers in Zeebrugge, de maritieme kustpatrouilleurs inbegrepen.

‘Er vindt regelmatig overleg plaats met het directoraat-generaal Taxud van de Europese Commissie om de uitdagingen inzake organisatie en operationele uitvoering van de douanecontroles na de Brexit te bespreken’, onderstreept de minister. ‘De onderhandelingen voor en de uitwerking van de operationele oplossingen gebeuren immers samen met het Verenigd Koninkrijk op Europees niveau. Daarnaast vindt – ook op frequente basis – informeel overleg plaats tussen de douanediensten van België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Ierland. Er worden ook al tests uitgevoerd om na te gaan of de ICT-infrastructuur voldoende performant is om de verwachte significante toename van het aantal douaneaangiftes te verwerken.”