Daar waar ondernemingen zich eind vorige eeuw grondig voorbereidden, en bovendien al in een vroeg stadium, op het ‘jaar 2000 probleem’ (de eeuwwisseling zou door een verkeerd geprogrammeerde datumregel zorgen voor het ontsporen van computersystemen), blijken ondernemingen nu veel afwachtender.

De Rotterdamse haven geeft zelf het goede voorbeeld en gaat dit najaar een dag lang doen alsof de Brexit al een feit is. Daarbij wordt uitgegaan van het meest negatieve scenario om de impact vast te stellen. De proef moet onder meer duidelijk maken hoeveel extra papierwerk die situatie de douane oplevert.

Afwachtende houding

De afwachtende houding wordt zeker ook gevoed door de chaotische onderhandelingsstijl en het gebrek aan visie bij de Britse premier May. Eind volgende week zal het Britse kabinet zich (niet voor het eerst) twee dagen terugtrekken op Chequers, het buitenverblijf van de premier, in een poging een gezamenlijke Brexit-visie te vinden.

Tijdens het havencongres in Vlissingen, dat deze krant samen met North Sea Port organiseerde, werd de Brexit uitgebreid belicht. Douanefunctionaris Cees Vossen schetste de enorme impact die de uittreding van het Verenigd Koninkrijk zal hebben op zijn organisatie. Het aantal aangiften zal fors stijgen.

Terechte zorg

De zorg van Castelein, die zich overigens niet herkent in de vaak gehoorde overtuiging dat ‘de Brexit ook kansen biedt’, is terecht. Ongeveer 35.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met het Verenigd Koninkrijk en hebben nooit eerder te maken gehad met douaneformaliteiten. Aan de Nederlandse kant zijn er voor zowel de invoer als de uitvoer van goederen zes formulieren nodig. Aan de Britse kant zal dat niet anders zijn.

Afgezien van de relatie tussen bedrijven en de douane moeten ondernemingen rekening houden met vertraging en congestie aan de grens – meer concreet op lucht- en zeehavens. De wachttijd tussen Turkije en Bulgarije bedraagt tot 24 uur per vrachtwagen. Tussen Zwitserland en Frankrijk twee uur, tussen Noorwegen en Zweden nog altijd 20 minuten per truck. Geizen het enorme aantal vrachtwagens dat tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU reist kan de impact voor de havens, de chauffeurs, de transportondernemingen en de verladers groot zijn.

Het is goed dat Rotterdam de impact simuleert die de uittreding zal hebben op de douane. Minstens zo belangrijk echter is het dat bedrijven zelf de impact gaan onderzoeken en zich grondig voorbereiden.

Bron foto: Pixabay