Tot dusver werd de Belgische binnenvaart geconfronteerd met een loonkostenverschil van 20 à 30% ten opzichte van de buurlanden. Het gevolg ervan is dat veel buitenlandse binnenschepen op Belgische wateren actief zijn én dat de potentiële binnenlandse groei van de sector onderbenut blijft.

Systeemvaart

In de Belgische binnenvaart werkt een honderdtal personeelsleden in de zogenaamde systeemvaart. Ze werken in ploegen een of twee weken aan boord van een schip en worden daarna door een volgende ploeg afgelost.

In de industrie konden opeenvolgende ploegen al genieten van een vermindering van de bedrijfsvoorheffing, maar voor de binnenvaart was dit nog niet het geval. Daarin komt nu verandering.

Vrijstelling

Ook de binnenvaart heeft voortaan de verminderde bedrijfsvoorheffing voor ploegen- en nachtarbeid. De fiscale vrijstelling bedraagt 22,8% van het totale belastbare loon, inbegrepen de premies voor ploegenarbeid.

Deze maatregel maakt de systeemvaart in één klap veel aantrekkelijker. Federaal Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en de scheepvaartondernemers rekenen erop dat de tewerkstelling in de sector de komende jaren sterk toeneemt. Volgens de minister krijgt hierdoor bovendien de mobiliteit een duurzamer karakter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement