De regering gaat daarmee in tegen een advies van de Bondsraad, waarin de deelstaten zitting hebben. Deze vindt dat alleen elektrische vrachtauto’s die minimaal een actieradius van veertig kilometer hebben, van de tol moeten worden vrijgesteld.

De federale regering vindt dat ook elektrische auto’s die dat bereik niet in één keer hebben, bijdragen aan vermindering van de uitstoot en aan verlaging van geluidshinder. Dat geldt volgens haar zeker voor voertuigen in het distributievervoer. Zulke hybride voertuigen kunnen bij laadpalen op de plaats waar ze hun lading innemen, ook stroom aftappen en zo over meer dan veertig kilometer op stroom rijden, denkt Berlijn.

Afvalvervoer

De Bondsraad drong er in zijn advies op aan om vuilnisvervoer van de kilometerheffing volledig te vrijwaren. Daar is de bondsregering tegen. Dit afvalvervoer moet gelijk worden behandeld als alle andere vrachtvervoer. De regering volgt daarmee het pleidooi van de grote wegvervoersorganisatie BGL, die niet vindt dat vrachtauto’s met afval van de tol moeten worden vrijgesteld. Dit omdat ze zeker evenveel, zo niet meer, aan milieuvervuiling en schade aan wegen bijdragen.

Eind september denkt de bondsregering een wetsontwerp voor een forse verhoging van de toltarieven in behandeling te brengen bij de Bondsdag, waarvan deze elementen (hybride voertuigen en afvaltransport) een onderdeel vormen. Ook ‘schone’ voertuigen gaan flink meer betalen, omdat nu ook onder meer geluidshinder in de tarieven doortelt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement