Vooral het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal een grote impact hebben. Volgens 60% van de ondervraagde declaranten wordt een groot deel van de verwachte toename van aangiftes veroorzaakt door de brexit.

Ook een stijging van het aantal klanten en meer aangiftes voor bestaande klanten zorgen voor extra douanewerk. Tegelijkertijd verwacht bijna de helft van de bedrijven een tekort aan goed opgeleide declaranten.

Voorbereid

Uit het ‘Onderzoek Declarant 2018’ van Evofenedex blijkt verder dat slechts 21% van de bedrijven vindt dat zij zelf goed voorbereid zijn op de brexit. Opvallend daarbij is dat de gevolgen van het Britse vertrek voor de Nederlandse economie door de declaranten negatiever worden ingeschat dan de gevolgen voor de eigen onderneming.

Een op de vijf declaranten verwacht dat de brexit positieve gevolgen heeft voor het bedrijf. Dit zijn met name de expediteurs en de logistiek dienstverleners. Verladers zijn veel negatiever over de gevolgen voor hun bedrijf.

Zekerheid

Evofenedex-directeur Bart Jan Koopman licht toe: ‘Ook 35.000 bedrijven die nu geen enkele bemoeienis met de Douane hebben, moeten na de brexit douaneformaliteiten vervullen. In beginsel kunnen bedrijven dit zelf regelen. Maar wanneer er zekerheid komt over een harde brexit is het de vraag of er nog voldoende tijd is om maatregelen te nemen.’ Als bedrijven snel beginnen om vergunningen aan te vragen bij de Douane en haast maken met personeel opleiden tot declarant, is de deadline wellicht nog haalbaar, denkt hij.

Evofenedex start binnenkort met het UWV twee pilots om werkzoekenden te matchen met bedrijven en op te leiden tot declarant. ‘Bij uitbesteding moeten bedrijven nu al op zoek naar een dienstverlener. Wellicht kunnen nu nog afspraken worden gemaakt over afname van diensten.’

Circa een derde van de handels- en productiebedrijven doet de douane-aangiftes volledig zelf en ongeveer tweederde besteedt dit (deels) uit. Het onderzoek van Evofenedex is gehouden onder ruim driehonderd douane-declaranten, werkzaam bij verladers en logistiek dienstverleners. Het onderzoek is online uitgevoerd in de periode van 27 augustus tot en met 8 september dit jaar.