Poll details

De stikstofcrisis is een bedreiging voor de verschuiving van transport van weg naar water.

  • Ja, door de hoge uitstoot stikstof is binnenvaart geen goed alternatief meer (23.5%)
  • Nee, verladers kijken niet naar stikstofuitstoot in hun keuze voor een modaliteit (26.9%)
  • Ja, we moeten nu kijken naar de verschuiving richting spoor (25.3%)
  • Nee, de uitstoot van CO2 de verkeersdrukte wegen zwaarder dan stikstofuitstoot (24.4%)

Aantal stemmen: 443