De chauffeur in kwestie haalt afval op bij klanten voor afvalverwerker Renewi. In het contract tussen Renewi en de klant is het type afval, de hoeveelheid en de frequentie van aanbieden opgenomen. In de trucks waarmee afval wordt ingezameld, zit een boordcomputer.

Daarop is zichtbaar welke klanten die dag bediend moeten worden en per klant wordt het aantal en type containers vermeld. Indien meer wordt ingezameld dan is overeengekomen, moet dat in de boordcomputer worden ingevoerd, zodat Renewi dat in rekening kan brengen.

Renewi heeft meldingen gekregen dat de werknemer het opgehaalde afval niet zou registreren en dat hij derhalve zou ‘zwartladen’. Uit nader onderzoek is vervolgens gebleken dat de chauffeur bij een paar klanten meer afval heeft meegenomen dan was afgesproken en dit niet in de boordcomputer heeft vastgelegd.

De werknemer erkent dat hij vaker containers leegde bij een klant en daarvan geen melding maakte. Bij een andere klant nam hij ook onverpakt afval mee, maar daarvoor kreeg hij af en toe wat ongevulde Renewi-zakken retour.

Voor deze aanvullende service, klantvriendelijkheid aldus de werknemer, kreeg hij van die klanten af en toe een blikje frisdrank, visproducten of vijf euro toegestopt. Renewi heeft daarop ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht wegens ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per 1 december 2019, onder toekenning van de transitievergoeding aan de werknemer. Niet is gebleken dat de werknemer moedwillig door het aannemen van geld en/of goederen extra afval heeft meegenomen, aldus de kantonrechter.

Evenmin is vastgesteld dat de werknemer welbewust de regels overtrad om daarmee Renewi te schaden. De kantonrechter wijst daarnaast op het lange dienstverband van 33 jaar, waarbij (recent) geen functioneringsgesprekken hebben plaatsgevonden.

De chauffeur vindt dat zijn arbeidsovereenkomst ten onrechte is ontbonden en gaat tegen de uitspraak in hoger beroep bij het gerechtshof. Renewi voert in hoger beroep vervolgens aan dat de transitievergoeding ten onrechte is toegekend, omdat sprake zou zijn van ernstig verwijtbaar handelen.

Het gerechtshof is veel strenger dan de kantonrechter en stelt dat Renewi door het handelen van de chauffeur ernstig is benadeeld. Het bedrijf moest immers extra afval verwerken zonder dat klanten daarvoor betalen. Dat is geen service, maar bevoordeling van klanten ten koste van Renewi, aldus het hof.

Daarbij speelt dat in de Algemene Gedragscode van het bedrijf uitdrukkelijk staat dat ‘het opzettelijk of moedwillig inzamelen en/of verwerken van meer of ander afval dan waarvoor klanten een contract hebben, al dan niet voor geld, goederen of diensten, niet is toegestaan’. Dat de werknemer van de klanten voor de ‘klantvriendelijkheid’ soms frisdrank, visproducten of vijf euro ontving kan verder worden beschouwd als frauduleus handelen, aldus het gerechtshof.

Anders dan de kantonrechter is het hof van oordeel dat deze handelwijze ernstig verwijtbaar is. De lengte van het dienstverband en het ontbreken van (recente) functioneringsgesprekken maken dit niet anders. De werknemer wordt daarom veroordeeld tot terugbetaling van de transitievergoeding aan zijn voormalige werkgever.

Epke Spijkerman, advocaat

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement