In het parlement leven geen bezwaren tegen het Project Mainport Rotterdam (PMR), waar de uitbreiding van de haven onderdeel van is. Dat bleek gistermiddag tijdens de zitting van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat.

Het PMR is politiek onomstreden. Zowat de hele Kamer ziet de noodzaak in van extra ruimte voor de haven van Rotterdam. Bezorgdheid is er eerder dat de aanleg nog verder vertraging oploopt. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) kon die bezorgdheid niet helemaal wegnemen. ,,Het is krap, alles moet nu goedgaan.

Maar ik houd vast aan 2013 voor de ingebruikname van de eerste terreinen. Als ik nu al zeg dat het doorschuift naar 2014, dan weet ik al zeker dat ik 2013 niet haal.”

Volgens de minister kan Nederland het niet maken om de markt langer te laten wachten. ,,We komen wel eens in China, en dan beloven we dat die grote schepen die daar vandaan komen in 2013 op de Tweede Maasvlakte kunnen aanmeren. Die belofte moeten we nakomen.”