De maximaal toegelaten diepgang in de Westsluis in Terneuzen en op het zeekanaal, die als gevolg van een tijdelijke regeling eind 2005 op 12,50 meter werd gebracht, wordt behouden. De maatregel gold aanvankelijk voor een proefperiode van een jaar. Eind vorig jaar stelde de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart vast dat die proef goed was verlopen. Het dossier moet nog bekrachtigd worden door de bevoegde ministers, maar tot 15 maart 2008 geldt alvast een tijdelijke verlenging tot d