Met 24,2 mln ton op een totaal van 238,7 mln ton in 2006 was de roro-trafiek het afgelopen jaar goed voor 10% van de gecumuleerde overslag in de vier Vlaamse zeehavens. Die halen een belangrijk deel van de roro-volumes in de range Le Havre/Hamburg naar zich toe. (zie DL 06/04/07)