De raad nam de Milieueffectrapportage (MER) en het ontwerp voor het bestemmingsplan met een grote meerderheid aan. Nu de voorlopige versie is goedgekeurd, volgt een nieuwe ronde van inspraak en mogelijke protesten.

In de twee documenten staat beschreven hoe het nieuwe havengebied eruit komt te zien en wat de gevolgen voor het milieu zijn. Negatieve gevolgen zijn er wel voor de chemische toestand van het water. Ook zorgt de uitbreiding van de haven voor geluidsoverlast in stiltegebieden, waar bijvoorbeeld vogels broeden.

De bijdrage aan luchtvervuiling is volgens het rapport beperkt. Schermen langs de A15 en de A4 moeten voorkomen dat schadelijke stoffen worden verspreid. De energie komt voor een deel uit windmolens.

De goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad is belangrijk, omdat die het bestemmingsplan vaststelt.