Nieuwe sedimentatie vermijden, de historische achterstand wegwerken, de bagger- en ruimingsspecie een passende en zo duurzaam mogelijke bestemming geven zijn de drie pijlers waarop het plan berust.

"Na grondig overleg zijn we erin geslaagd om een plan op te stellen dat door alle betrokken actoren gedragen wordt. Met dit plan stellen we het algemeen kader vast om de noodzakelijke bagger- en ruimingswerken uit te voeren zodat de overstromingsproblematiek, de bevaarbaarheid van onze waterlopen als belangrijke verkeersaders voor onze economie en de sanering van de waterbodems kunnen aangepakt worden", zegt minister Kris Peeters.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement