De Deense minister van buitenlandse zaken, Lene Espersen, heeft gezegd dat er in het Deense parlement best kan worden gediscussieerd over het toestaan van landoperaties, maar dat militaire organisaties vooralsnog geen officieel verzoek voor dergelijke aanvallen hebben ingediend. Volgens een VN-resolutie uit 2008 mogen er beperkte militaire operaties worden uitgevoerd op het vasteland van Somalië, op voorwaarde dat die gericht zijn tegen wapen- en brandstofdepots.

De Deense minister van economische zaken, Brian Mikkelsen, is deze week in India om overleg te voeren over maritieme samenwerking tussen Denemarken en India en ook daarbij staat piraterij hoog op de agenda. De twee landen hebben afgesproken om samen te werken in de strijd tegen de piraterij in Somalië.

De Somalische piraten zijn nog steeds zeer actief in de Golf van Aden. Volgens de officiële cijfers van EU Navfor, de Europese marineoperatie voor Somalië, zijn nu 28 schepen en 654 gijzelaars in handen van Somalische piraten. Andere bronnen spreken zelfs van meer dan veertig buitenlandse schepen en meer dan zevenhonderd gijzelaars.

Tijdens een rechtszaak in Hamburg heeft een Somalische piraat gisteren zijn excuses aangeboden aan de kapitein van het Duitse containerschip Taipan, dat hij vorig jaar april samen met negen andere piraten had overvallen. De 69-jarige kapitein Dierk Eggers, die destijds samen met zijn bemanning door de Nederlandse marine was bevrijd, accepteerde de excuses. Eggers zei medelijden te hebben met de ‘vreselijke armoede waarin Somaliërs leven’.