Door het herstel in de haven viel de daling in 2010 een stuk lager uit dan in 2008 en 2009, toen er respectievelijk 600.000 en 900.000 ton minder werd gebunkerd.

Een andere oorzaak is slow steaming, aldus het HbR. ‘Ook in de scheepvaart betekent minder snelheid minder brandstofverbruik. Tien procent minder dienstsnelheid bespaart 21 procent brandstof en 20 procent bespaart zelfs 36 procent.’

In het totaal aan bunkerolie nam het aandeel van de lichte gasolie toe. Dat steeg van 300.000 ton naar 520.000 ton. Per 1 januari 2010 mogen in de havens van de EU schepen die afgemeerd zijn geen zware stookolie of dieselolie meer voor hun hulpmotoren gebruiken.