Het debat is aangevraagd door Groen Links. Fractieleider Arno Bonte wil dat de detectiepoortjes worden vervangen door betere exemplaren. Ook zou de havenmeester het probleem moeten signaleren en de noodklok moeten luiden bij het Rijk.

In een reportage van het tv-programma Nieuwsuur wordt gesteld dat veel radioactief afval ongemerkt door de controles van de douane komt. Het afval komt dan terecht bij schroothandelaren in de haven. Omdat zij ook het afval scannen en omdat zij wel gebruik maken van betere apparatuur, wordt veel materiaal alsnog ontdekt.

In het afval worden regelmatig radioactieve stoffen als plutonium, cesium en zelfs verrijkt uranium aangetroffen. Als ze niet worden opgemerkt, dan kunnen de stoffen in nieuwe producten worden verwerkt of bij verbranding in de lucht terecht komen.

Een ander risico is dat de stoffen in verkeerde handen terecht komen en gebruikt zouden kunnen worden bij terroristische aanslagen. Sinds de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september wordt er strenger gecontroleerd op het vervoer van radioactieve stoffen.

Veertig detectoren in de Rotterdamse haven zouden alle radioactieve ladingen moeten onderscheppen. Maar het blijkt dat die controle bepaald niet waterdicht is. Veel van de zwaarste ladingen komen namelijk onopgemerkt door de controle. Scheepsladingen met nucleair afval worden alsnog ontdekt door schrootbedrijven.

Bekijk hier het item van Nieuwsuur: