Ook vorig jaar werd de vervoersketen verstoord door een gebrek aan containers op bepaalde locaties. ‘De mogelijke problemen zijn dit jaar toe te schrijven aan echte tekorten, eerder dan verkeerd gepositioneerde containers’, aldus Eng Aik Meng. ‘Een beperkte spoor- en wegcapaciteit in de Verenigde Staten en Europa kan ook als een mogelijke ‘flessenhals’ worden gerekend.’

Eng waarschuwt ook voor meer uitgesproken seizoensverschillen. ‘Het goederenvervoer zal grotere verschillen vertonen tussen dalseizoen en piekseizoen dan verwacht en dat verschil zal nog groeien’, voorspelt hij.