Bovenop die economische waarde voor Nederland komt nog eens een strategische waarde, die volgens de onderzoekers minimaal zes miljard euro zou bedragen. Daarmee wordt de economische betekenis dus nog eens met 30% vergroot. Die strategische waarde heeft te maken met de ‘substantiële’ bijdrage van het havencomplex aan het internationale concurrentievermogen van bedrijven in Nederland. Die bedrijven willen hier gevestigd zijn omwille van de aanwezigheid van de Rotterdamse haven.

De onderzoekers, onder leiding van de hoogleraar Frans van den Bosch van de Erasmus Universiteit, wijzen verder op grotere samenwerking van Rotterdam met de haven van Amsterdam en, internationaal, met die van Sohar in Oman. Die samenwerking heeft de strategische betekenis van Rotterdam nog versterkt.

Blijkens de studie moet Rotterdam het in de toekomst niet alleen meer hebben van technologische innovatie en investeringen in de infrastructuur, maar ook van sociale innovatie. Daarmee worden nieuwe management- en organisatiestructuren bedoeld die innovatie in de bedrijven zelf en in de infrastructuur bevorderen.

Nieuwsblad Transport komt vrijdag, in de papieren editie, uitvoerig op dit onderzoek terug.