Van jaar op jaar zijn de transporttarieven dus duidelijk toegenomen. Overigens stond de index in het laatste kwartaal van vorig jaar op 102,1 en zijn de tarieven in de eerste drie maanden van dit jaar, ondanks de stijging van de dieselprijs, met 5,6% gedaald. Maar dat is een normaal seizoenseffect. Het kalenderjaar begint altijd met relatieve slapte in de transportsector.

In de eerste drie maanden lag het transportvolume fors lager dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Er werden minder consumentenproducten vervoerd, terwijl de winter bijvoorbeeld het bouwvervoer negatief beïnvloedde. Daardoor liep de beschikbare capaciteit op, wat een neerwaarts effect op de vrachtprijzen had. Maar volgens Capgemini en Transporeon mag voor het gehele jaar op een vrachtprijsstijging worden gerekend.

Dat stellen ook de onderzoekers van ProgTrans en het Duitse economische instituut ZEW, die hun ‘Transportmarktbarometer’ voor het tweede kwartaal hebben uitgebracht. Daaraan werkten driehonderd marktkenners uit het vervoer en de verladende wereld mee. In het wegvervoer rekent een duidelijke meerderheid op verder stijgende vrachttarieven. Afhankelijk van de lengte van het vervoerstraject en de bestemming (West- of Oost-Europa) denkt 70 tot 90% van de geënquêteerden aan een prijsstijging. Overigens lagen die percentages in het eerste kwartaal nog iets hoger. De onderzoekers denken dat vooral de dieselprijs, die ook fors stijgt, een belangrijke factor in deze vrachtprijsstijging zal zijn.

Voor de luchtvracht is het beeld vrijwel hetzelfde, maar voor de binnenvaart, het spoorvervoer en het expres- en pakjesvervoer is de meerderheid die van een duidelijke prijsstijging uitgaat wat kleiner. Dat de verwachtingen in het eerste kwartaal nog iets hoger gespannen waren dan op dit moment, kan volgens de onderzoekers te maken hebben met de minder optimistische algemene conjunctuurberichten van de laatste tijd.

In het wegvervoer denkt nu nog slechts ongeveer de helft van de ondervraagden dat de volumes in het vervoer over korte afstanden de komende tijd duidelijk zullen groeien. Een kwartaal eerder was dat nog 70% van de marktkenners. In het vervoer over langere afstanden gaat nu 60% uit van een volumegroei. Vorig kwartaal was dat nog ruim 70%. De volumes zullen dus minder stijgen dan tot dusver in de afgelopen paar jaar. Maar, zeggen Progtrans en ZEW, de groei houdt aan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement