Het gemiddelde uurloon in de sector blijkt 13,90 euro te zijn. Vrouwen verdienen gemiddeld 8% minder dan mannen.

Tevreden met het werk is 63%. Eenzelfde percentage, 62%, zegt tevreden te zijn met de baanzekerheid en 44% is tevreden met het type contract op basis waarvan wordt gewerkt.

Blijkens het onderzoek ontvangt 44% van de werknemers in de sector vakantiegeld; 7% krijgt ook een eindejaarsbonus. Een vast contract heeft 74%, terwijl 88% ‘full time’ arbeid verricht. Op zaterdagen wordt door 43% dikwijls gewerkt.

Slechts 41% verwacht een salarisverhoging. Meer dan de helft, 52%, zou best van baan willen veranderen en 20% is daar actief mee bezig.

Tot de door Monsterboard geënqueteerde doelgroep behoren ruim 610.000 mensen. Op het moment van onderzoek waren er 6.520 vacatures. Een vacature werd gemiddeld 693 keer bekeken.