Bij 7% van de ondernemingen zullen nieuwe vacatures moeten worden opgevuld, bij ongeveer evenveel bedrijven zullen ontslagen vallen.

De meeste ondernemers in de sector voorzien wel een verder herstel, maar zijn nog voorzichtig met het aannemen van nieuwe mensen. Overigens stond de barometer in voorgaande kwartalen nog in het rood: toen werden meer mensen ontslagen dan aangeworven.