Volgens Niek Stam, voorzitter van BPVH, betaalt Aegon zo’n 188 miljoen euro aan compensatie. Het gaat om een al jaren slepend conflict. Aegon raakte daarbij betrokken toen het in 2007 voor 1,5 miljard euro Optas overnam dat de pensioengelden van havenwerkers beheerde.

Daarmee nam Aegon ook een zogenoemd ‘beklemd vermogen’ van 981 miljoen euro over. De havenwerkers beschouwen dat als hun geld, maar Aegon ziet het als buffer voor het nakomen van de pensioenverplichtingen.

Stam zegt tevreden te zijn met het resultaat: ‘Bovenop de 500 miljoen euro van Stichting Optas komen we dicht bij de oorspronkelijke waarde van het beklemde vermogen.’ Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de deelnemersraad van Optas Pensioenen en er komt nog een referendum onder werkgevers en werknemers in de havens. Ook moet de rechter zich nog uitspreken over het ‘ontklemmen’ van het beklemde vermogen.

Stam, tevens bestuurder van FNV Bondgenoten, stelt dat de jarenlange internationale ‘Put the money back-campagne’ resultaat heeft opgeleverd. Met hulp van vakbonden in onder meer Amerika, Engeland en Australië hebben we Aegon onder druk kunnen zetten. Het is de optelsom van alle activiteiten die Aegon ten slotte tot een oplossing dreef.’