Van de werknemers in de logistieke sector verklaarde zich 27% tevreden met het loon, een daling met 10%. Iets meer dan de helft (53%) zegt tevreden te zijn met de baan, wat 16% minder was dan een jaar eerder. Meer dan de helft ook staat open voor ander werk, eventueel ook in een andere sector.

Volgens Paulien Osse, die de Loonwijzer ontwikkelde, verwachten de logistieke werknemers in meerderheid ook voor dit jaar geen verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Van hen ziet 72% zich dit jaar in de huidige baan te blijven werken.

Van de logistieke werknemers denkt één op de vijf dit jaar wellicht overtollig te zullen worden. Dat is een toename met 7% in vergelijking met een jaar eerder .Eén op de vier hoopt op loonsverhoging; dat was 13% minder dan in 2013. Ze zijn somberder geworden, constateert Osse.

De daling van het gemiddelde uurloon in de logistieke sector was forser da in de meeste andere sectoren. De sterkste daling deed zich echter voor in de sector IT en Telecommunicatie, met 8,5%.IT-ers gingen gemiddeld met 15,10 euro bruto per uur naar huis.

Het uurloon in transport en logistiek lag niet het laagst van alle onderzochte sectoren. In de agrarische sector wordt gemiddeld minder betaald. Hekkesluiter was vorig jaar de horeca. Het uurloon bleef ongeveer gelijk op 10,40 euro. Het best betaald wordt er in het onderwijs, 16,40 euro, al daalde het uurloon ook daar, met 5,2%.