De Bunker Non-Lien Clausule stelt dat voordat er overeengekomen wordt tot de levering van brandstof, charteraars van schepen de brandstofleveranciers op de hoogte stellen dat de bunkers uitsluitend op rekening van de charter wordt gekocht. Als een charteraar dit niet doet kan de kapitein van een schip de bunkers weigeren. Zo moet de clausule een veiligheidsnet vormen voor scheepseigenaren.

De clausule zal er volgens de NGO voor zorgen dat scheepseigenaren weten dat zij hun schip aan een betrouwbare partner charteren. ‘Charteraars zullen het geen probleem vinden om hiermee in te stemmen als zij weten dat ze bunkers altijd netjes zullen betalen’, zegt jurist Grant Hunter van BIMCO.

De clausule is opgesteld om reders meer zekerheid te geven in het afsluiten van charterovereenkomsten en te voorkomen dat hun schip wordt vastgehouden door bunkerleveranciers vanwege geschillen over betalingsachterstand van de geleverde bunkers.