Het Zeeuwse havenbedrijf verwacht volgend jaar een lichte groei van de overslagcijfers en een aantal nieuwe bedrijfsvestigingen in het gebied. ‘We verwachten in 2015 een volgende fase in te gaan bij de containerisatie in de haven van Vlissingen,’ stelt Gilhuis.

Volgend jaar wordt het verder ontwikkelen en deels uitrollen van het project Smart Delta Resources belangrijk. Nadat bleek dat verschillende grote industrieën in Zeeland ongeveer 15% van de totale Nederlandse gasconsumptie voor hun rekening nemen, is een intensief samenwerkingstraject ontstaan. Gilhuis: ‘Het initiatief ontstond in Zeeuws-Vlaanderen rond Chemiereus Dow Chemical. Door de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten wordt het verschil in energiekosten tussen Europa en Amerika steeds groter. Verschillende bedrijven startten een onderzoek hoe reststromen, van brandstof of verschillende andere restproducten, zoals waterstof, met elkaar gedeeld kunnen worden.’

Door het aanleggen van pijpleidingen moet wat een reststroom voor de een is, een grondstof voor een ander bedrijf worden. Voor de ondernemingen leidt deze samenwerking tot een aanzienlijke kostenreductie. Omdat de eerste onderzoeksresultaten veelbelovend zijn, is het samenwerkingsverband inmiddels uitgebreid. Industrieën tussen Gent en Bergen op Zoom werken intensief samen.

Andere projecten die de duurzaamheid van de activiteiten in de havens van Zeeland Seaports versterken zijn ook te vinden in Zeeuws-Vlaanderen, zo verwacht Gilhuis volgend jaar de vestiging van één of twee bio-energiecentrales.

Lees het complete interview met Dick Gilhuis deze week in Nieuwsblad Transport.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement