Lichte daling voor Gent

Overslag

De watergebonden goederenoverslag in de haven van Gent is vorig jaar met 1% gedaald tot 47,7 miljoen ton.

Dit heeft voorzitter Mathias De Clercq van het Havenbedrijf Gent dinsdagochtend op een persconferentie bekendgemaakt.

Anders dan de meeste havens rekent Gent ook de afhandeling van de binnenvaart mee in de cijfers. Die was vorig jaar goed voor ongeveer 45% van het totaal, ofwel 21,8 miljoen ton. Dat is bijna 2% minder dan in 2013. De goederenoverslag via zeevaart daalde met een fractie tot 25,9 miljoen ton.

Volgens de De Clercq deden ‘de klassieke sectoren met veel toegevoegde waarde en banen’ het relatief goed. Daarbij gaat het met name om ro/ro-lading, klassiek stukgoed en droge bulkgoederen, als erts en steenkool. Gent is in dat segment sinds enige tijd overigens de grootste Belgische havens. Daarnaast is de schrootexport naar Turkije in opkomst.

De overslag van ro/ro-lading, onder meer ten behoeve van de Volvo-fabrieken, zat in de lift en steeg met 9% tot 2,1 miljoen ton. In de overslag van klassiek stukgoed boekte de haven een kleine stijging van 0,5% tot 3,2 miljoen ton.

In de overslag van vloeibare bulk raakte de haven een fors pakket kerosine kwijt. Volgens de havenbestuurder speelt de schaalvergroting in de zeevaart Gent parten en kunnen de grootste schepen de haven niet bereiken als gevolg van de beperkingen van de sluis in Terneuzen.

Bij de zeevaart verschoof de overslag verder van deepsea- naar shortsea-afhandeling, een trend die al jaren aan de gang is. De laatste is nu goed voor twee derden van het totaal en groeide vorig jaar met een procentje. De overslag van trans-Atlantische lading nam evenredig af.

Ook het aantal schepen vertoont een dalende tendens, maar de gemiddels scheepsgrootte stijgt, vooral in de binnenvaart. Het aantal zeeschepen nam met 55 af tot 2.893 (- 2%) en het aantal binnenvaartschepen met 494 tot 14.656 (- 3%).

Zoals bekend strijdt De Arteveldehaven al vele jaren voor de bouw van een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Nederland en Vlaanderen hebben al een principe-akkoord gesloten over de verdeling van de kosten van de investering, die ongeveer 900 miljoen bedraagt. Voor het project van start kan gaan, is er echter een apart verdrag nodig. Gent hoopt dat dat dit jaar gesloten wordt.

Lichte daling voor Gent | NT

Lichte daling voor Gent

Overslag

De watergebonden goederenoverslag in de haven van Gent is vorig jaar met 1% gedaald tot 47,7 miljoen ton.

Dit heeft voorzitter Mathias De Clercq van het Havenbedrijf Gent dinsdagochtend op een persconferentie bekendgemaakt.

Anders dan de meeste havens rekent Gent ook de afhandeling van de binnenvaart mee in de cijfers. Die was vorig jaar goed voor ongeveer 45% van het totaal, ofwel 21,8 miljoen ton. Dat is bijna 2% minder dan in 2013. De goederenoverslag via zeevaart daalde met een fractie tot 25,9 miljoen ton.

Volgens de De Clercq deden ‘de klassieke sectoren met veel toegevoegde waarde en banen’ het relatief goed. Daarbij gaat het met name om ro/ro-lading, klassiek stukgoed en droge bulkgoederen, als erts en steenkool. Gent is in dat segment sinds enige tijd overigens de grootste Belgische havens. Daarnaast is de schrootexport naar Turkije in opkomst.

De overslag van ro/ro-lading, onder meer ten behoeve van de Volvo-fabrieken, zat in de lift en steeg met 9% tot 2,1 miljoen ton. In de overslag van klassiek stukgoed boekte de haven een kleine stijging van 0,5% tot 3,2 miljoen ton.

In de overslag van vloeibare bulk raakte de haven een fors pakket kerosine kwijt. Volgens de havenbestuurder speelt de schaalvergroting in de zeevaart Gent parten en kunnen de grootste schepen de haven niet bereiken als gevolg van de beperkingen van de sluis in Terneuzen.

Bij de zeevaart verschoof de overslag verder van deepsea- naar shortsea-afhandeling, een trend die al jaren aan de gang is. De laatste is nu goed voor twee derden van het totaal en groeide vorig jaar met een procentje. De overslag van trans-Atlantische lading nam evenredig af.

Ook het aantal schepen vertoont een dalende tendens, maar de gemiddels scheepsgrootte stijgt, vooral in de binnenvaart. Het aantal zeeschepen nam met 55 af tot 2.893 (- 2%) en het aantal binnenvaartschepen met 494 tot 14.656 (- 3%).

Zoals bekend strijdt De Arteveldehaven al vele jaren voor de bouw van een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Nederland en Vlaanderen hebben al een principe-akkoord gesloten over de verdeling van de kosten van de investering, die ongeveer 900 miljoen bedraagt. Voor het project van start kan gaan, is er echter een apart verdrag nodig. Gent hoopt dat dat dit jaar gesloten wordt.