Een analyse van de overslagcijfers toont groei in zowat alle segmenten. Na twee jaar van stagnatie is bij de bedrijven in de Zeeuwse havens nu een duidelijke stijging van het overslagvolume in de zeevaart zichtbaar. De groei was daarbij merkbaar in alle kwartalen. De grootste goederenstroom, natte bulk, groeide met 13%. Een toename die vooral te verklaren is door flinke uitbreiding van tankopslagcapaciteit en door de doorzettende groei in boord-boord overslag. De overslag van droge bulk, in omvang de tweede stroom in de haven, kende een groei van 5%. Deze groei komt door een aanzienlijke stijging in overslag van vaste brandstoffen en ertsen. De overslag in containers en ro/ro kenden een stijging van respectievelijk 13% en 4%.

CEO van het havenbedrijf Zeeland Seaports Jan Lagasse toont zich tevreden met de prestatie van de bedrijven in de haven: ‘Deze positieve cijfers illustreren hoe krachtig en flexibel de bedrijven in de Zeeuwse haven zich kunnen ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe economische omstandigheden. De ondernemingszin die zo kenmerkend is voor de bedrijven in deze regio maakt dit mogelijk. In goed partnership met het havenbedrijf wordt gewerkt aan verdere groei.’

Ondanks lastig blijvende macro-economische omstandigheden en geopolitieke onzekerheden verwacht Zeeland Seaports voor 2015 opnieuw een lichte groei van overslag bij de bedrijven in haar havengebied. De komst van enkele aansprekende nieuwe spelers en ladingstromen in de havens zal daaraan ook bijdragen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement