Oorzaak van de tegenstrijdige ontwikkeling is de stijging van de rentelasten en de afschrijvingen als gevolg van de aanleg van Maasvlakte 2. Daardoor zijn de langlopende schulden opgelopen tot 1,3 miljard euro en namen de afschrijvingen met zeven miljoen euro toe. Ook moest er afkooprente betaald worden over de vervroegde aflossing van een langlopende schuld van 45 miljoen euro.

De inkomsten uit terreinverhuur stegen met 5% tot 337,5 miljoen euro. Oorzaken daarvan zijn de uitgifte van nieuwe terreinen, huurverhogingen bij individuele klanten voor speciaal voor hen aangelegde infrastructuur, indexering van contracten en verlenging van contracten tegen aangepaste prijzen.

De havengelden hielden gelijke tred met de ontwikkeling van de overslag in tonnen (+1%) en stegen met 1,2% tot ruim 306 miljoen. De operationele kosten stegen met 2,4 miljoen (+1,9%), vooral door extra kosten voor Maasvlakte 2, die nu volledig in beheer is van het Havenbedrijf. De personeelslasten daalden opnieuw, met bijna 1% tot 103,4 miljoen.

Het resultaat uit deelnemingen daalde met bijna 40% tot bedroeg 5,7 miljoen euro. Dit komt volgens de havenbeheerder vooral door de voorbereidingskosten voor de ontwikkeling van de nieuwe haven Puerto Central in Brazilië. De deelneming in de haven van Sohar (Oman) is nog steeds succesvol, aldus het Havenbedrijf.

De investeringen daalden 263 tot ruim 189 miljoen, opnieuw als gevolg van de afronding van de aanleg van Maasvlakte 2. Vorig jaar werd onder meer geïnvesteerd in de herontwikkeling van het RDM-gebied, de bouw van meerpalen voor boord-boordoverslag op Maasvlakte 2, verbreding van de Amazonehaven, verbetering van de nautische bereikbaarheid van de Botlek en het nieuwe viaduct ter hoogte van ECT en APMT op de Maasvlakte.

Van de nettowinst wordt 89,2 miljoen euro dividend uitgekeerd aan de twee aandeelhouders, de gemeente Rotterdam (70%) en de Nederlandse Staat (30%). Rotterdam ontvangt 62,4 miljoen, Den Haag 26,8 miljoen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement