In een uitvoerige brief aan de ongeveer 600 werknemers stelt de OR dat acties op dit moment niet in het belang zijn van het bedrijf, dat naarstig op zoek is naar nieuwe klanten om het vertrek van Maersk en 2M-partner MSC op te vangen. Maersk verlegt naar verwachting in de loop van het jaar het grootste deel van zijn diensten naar de nieuwe APM Terminal Maasvlakte II, die nu nog in de testfase verkeert.

De vakbonden bereiden nieuwe acties voor tegen Rotterdam World Gateway (RWG) en diens aandeelhouders nu de terminal een ultimatum, dat woensdagmiddag afliep, naast zich neer heeft gelegd. De bonden eisten daarin dat de nieuwe terminal op korte termijn een cao afsluit, iets wat het bedrijf van meet af aan van de hand heeft gewezen.

In de brief stelt de OR dat RWG maar een zeer beperkt aantal werknemers kan overnemen als die bij andere bedrijven, lees ECT, overbodig worden, ‘ook als daar een cao wordt afgesloten. ‘Dit is het moment dat we aan onze eigen toekomst moeten denken. We mogen niet de toekomst van 600 APMTR’mdcewerkers op het spel zetten omdat zestig RWG’ers geen cao af willen sluiten’, aldus de ondernemingsraad.

FNV Havens heeft RWG-directeur Ronald Lugthart in een brief gewaarschuwd dat de aandeelhouders en de klanten van de rederijen die in het RWG-consortium zitten ‘erg veel last’ zullen ondervinden van werkonderbrekingen, stakingen en andere vormen van actie. Dat lijkt erop te wijzen dat de bonden de rederijen die in RWG participeren, APL, MOL, Hyundai en CMA-CGM, aan willen pakken, mogelijk via acties bij andere stuwadoors.

De eerste drie daarvan maken deel uit van de G6-alliantie, waarvan één string door APMTR wordt afgehandeld. De ondernemingsraad vindt het onverstandig als APMTR-werkers, die als zeer actiebereid te boek staan, zouden deelnemen aan bijvoorbeeld langzaamaanacties, omdat die de onderhandelingen met eventuele nieuwe klanten in gevaar zouden kunnen brengen.

De bonden stellen dat het ontbreken van een cao bij RWG de positie van alle werknemers in de containersector ondergraaft, maar OR-voorzitter Barry de Bel deelt die vrees niet omdat de huidige cao nog tot 2018 loopt. Het bedrijf stelt op dit moment ongeveer 600 mensen te werk, waarvan er in de loop van het jaar nog ongeveer honderd naar APMT MVII zullen overstappen. Tot nu toe deden ongeveer 200 werknemers dat al.

Bestuurder Joost van der Lecq van FNV Havens noemt de angst van de ondernemingsraad ‘voorstelbaar, maar niet reëel’. Volgens hem is het ‘naïef om te denken dat aandeelhouders van RWG klant zouden worden bij APMTR.’ Hij noemt de brief een ‘rimpeling’, die het verloop van de acties niet zal beïnvloeden. Hij wil niet zeggen wanneer er weer actie gevoerd wordt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement