Daarmee komt een slepend conflict tussen de bonden en de containerbedrijven in een nieuwe stadium. Ze hebben onder leiding van topman Allard Castelein van het Havenbedrijf ruim een half jaar lang onderhandeld over oplossingen om ontslagen te voorkomen, maar dat overleg mislukte twee weken geleden.

Bestuurder Niek Stam van FNV Havens dreigde daarop met het organiseren van driedaagse stakingen in december en januari. Die worden niet genoemd in het pamflet, dat gisteren na afloop van een zogenoemde driekwartvergadering werd verspreid. Daarin staat alleen dat het actiecomité volgende week bij elkaar komt om tot een actiedraaiboek te komen. ‘Dat is niet eenvoudig, maar dat gaat natuurlijk lukken’, laat de bond weten.

Breekpunt in het conflict lijkt de reikwijdte van het beoogde akkoord te zijn. De betrokken terminalbedrijven (ECT, APMT en RWG) en het Havenbedrijf willen de werking beperken tot de Maasvlakte, de bonden eisen dat die wordt uitgebreid tot de hele haven. Ook bedrijven in het Waal/Eemhavengebied als RST en Uniport zouden ermee moeten instemmen.

Castelein noemt die eis ‘niet reëel’. Hij stelt dat het uitgangspunt van het containerberaad is om oplossingen te vinden voor mogelijk banenverlies bij de bestaande terminals op Maasvlakte 1 als gevolg van de opening van de nieuwe terminals op Maasvlakte 2.Hij zegt verder bedrijven niet te kunnen dwingen om mee te doen: ‘Ík kan niet tegen bedrijf X of Y zeggen: U moet aan tafel en moet instemmen met die en die afspraken’

Hij stelt voorts dat er in de gesprekken van het afgelopen jaar ‘ontzettend veel’ is bereikt en dat de bonden uit het overleg zijn ‘weggelopen’. Volgens hem zijn er vier maatregelen ‘geïdentificeerd’ om te voorkomen dat werknemers overtollig raken. ‘Bedrijven zijn bereid over en weer personeel in- en uit te lenen, ze willen een behoedzaam personeelsbeleid voeren, er worden werknemers ingezet op de nog aan te leggen interne baan en ze stemmen in met deeltijdwerk voor senioren. De berekeningen laten zien dat we daarmee overtolligheid van mensen kunnen voorkomen’, aldus de haventopman.

Stam zegt niet van plan te zijn om stakingen van tevoren aan te kondigen omdat schepen dan op- voorhand uitwijken. De bonden houden vast aan de voorspelling dat vanaf 2017 tussen de 200 en 800 van de ruim 3500 banen in de Rotterdamse containersector verdwijnen. Volgens CNV-bestuurder Albert van Damme is er 50 miljoen tot 60 miljoen euro nodig voor een sociaal plan.

In een eerder stadium eisten de bonden een werkgelegenheidsgarantie voor de hele sector tot 2025. In het pamflet wordt die eis niet met zoveel woorden herhaald. Castelein heeft die eerder ‘niet van deze tijd’ genoemd. Hij wijst erop dat de meeste cao’s in de containersector al een garantie tot 2017 kennen.