Gent: meer zeevaart en minder binnenvaart in 2015

Jaarcijfers

In 2015 sloeg de haven van Gent 26,4 miljoen ton goederen via zeevaart over, 1,8% meer dan in 2014. Stuwende kracht was het trans-Atlantisch transport (+6,35%).

Daarmee was 2015 voor de zeevaart het sterkste jaar sinds 2011, vooral dankzij een toename van landbouw- en industriële metaalproducten. De belangrijkste handelspartner was Brazilië, met vooral de overslag van ijzererts en sinaasappelsappulp. Rusland dankt zijn tweede plaats aan metaalproducten, Canada de derde aan ijzererts en houtpellets. Daarna volgen Zweden (ro/ro verkeer) en de Verenigde Staten (steenkool, petroleumcokes en houtpellets).

Conventioneel stukgoed (+12,3%) vestigde een nieuw record, vooral dank zij ijzeren en stalen platen en staven. Gent bestendigde ook zijn positie als belangrijkste Belgische haven voor droge bulk via zeevaart. De overslag van vloeibare bulk zat eveneens in de lift, door de grotere volumes nafta, diesel, biodiesel en stookolie. Het ro/ro segment bleef stabiel boven de 2 miljoen ton, maar de overslag van containers daalde gevoelig (-37,7%). Er werden wel meer containers op binnenschepen gezet, vooral door de shuttle Gent-Antwerpen.

De totale watergebonden goederenoverslag was goed voor 46,5 miljoen ton. Dat is 2,6% minder dan in 2014, vanwege de – voor het eerst sinds 2010 – afgenomen overslag via binnenvaart. Hier bedroeg het jaartotaal slechts 20,1 miljoen ton (-7,9%), ongeveer evenveel als het niveau van crisisjaar 2009. Die achteruitgang was vooral voelbaar bij voedingsproducten en veevoeder, ertsen, metaalresiduen, ruwe mineralen en bouwmaterialen. De binnenvaart kon zich wel wat optrekken aan producten van de metaal- en de chemische industrie en aan conventioneel stukgoed, naast vloeibare bulk (vooral kerosine en raapzaadolie). Conventioneel stukgoed zit ook bij de binnenvaart in de lift.

In 2015 liepen 2.847 zeeschepen de haven van Gent binnen, 46 minder dan in 2014, maar de gezamenlijke totale tonnenmaat bleef dezelfde. Dit duidt op een schaalvergroting. Het aantal binnenvaartuigen liep terug tot 13.424 (-7,8%).

Elk jaar geeft het havenbedrijf Gent 15 hectare grond in concessie aan nieuwe bedrijven die zich er vestigen. De huidige planning is dat dit In 2016 iets meer zal zijn.

Gent: meer zeevaart en minder binnenvaart in 2015 | NT

Gent: meer zeevaart en minder binnenvaart in 2015

Jaarcijfers

In 2015 sloeg de haven van Gent 26,4 miljoen ton goederen via zeevaart over, 1,8% meer dan in 2014. Stuwende kracht was het trans-Atlantisch transport (+6,35%).

Daarmee was 2015 voor de zeevaart het sterkste jaar sinds 2011, vooral dankzij een toename van landbouw- en industriële metaalproducten. De belangrijkste handelspartner was Brazilië, met vooral de overslag van ijzererts en sinaasappelsappulp. Rusland dankt zijn tweede plaats aan metaalproducten, Canada de derde aan ijzererts en houtpellets. Daarna volgen Zweden (ro/ro verkeer) en de Verenigde Staten (steenkool, petroleumcokes en houtpellets).

Conventioneel stukgoed (+12,3%) vestigde een nieuw record, vooral dank zij ijzeren en stalen platen en staven. Gent bestendigde ook zijn positie als belangrijkste Belgische haven voor droge bulk via zeevaart. De overslag van vloeibare bulk zat eveneens in de lift, door de grotere volumes nafta, diesel, biodiesel en stookolie. Het ro/ro segment bleef stabiel boven de 2 miljoen ton, maar de overslag van containers daalde gevoelig (-37,7%). Er werden wel meer containers op binnenschepen gezet, vooral door de shuttle Gent-Antwerpen.

De totale watergebonden goederenoverslag was goed voor 46,5 miljoen ton. Dat is 2,6% minder dan in 2014, vanwege de – voor het eerst sinds 2010 – afgenomen overslag via binnenvaart. Hier bedroeg het jaartotaal slechts 20,1 miljoen ton (-7,9%), ongeveer evenveel als het niveau van crisisjaar 2009. Die achteruitgang was vooral voelbaar bij voedingsproducten en veevoeder, ertsen, metaalresiduen, ruwe mineralen en bouwmaterialen. De binnenvaart kon zich wel wat optrekken aan producten van de metaal- en de chemische industrie en aan conventioneel stukgoed, naast vloeibare bulk (vooral kerosine en raapzaadolie). Conventioneel stukgoed zit ook bij de binnenvaart in de lift.

In 2015 liepen 2.847 zeeschepen de haven van Gent binnen, 46 minder dan in 2014, maar de gezamenlijke totale tonnenmaat bleef dezelfde. Dit duidt op een schaalvergroting. Het aantal binnenvaartuigen liep terug tot 13.424 (-7,8%).

Elk jaar geeft het havenbedrijf Gent 15 hectare grond in concessie aan nieuwe bedrijven die zich er vestigen. De huidige planning is dat dit In 2016 iets meer zal zijn.