Zowel de inkomsten uit verhuur als havengelden namen toe. De eerste activiteit bracht 341 miljoen euro in het laatje, 1% meer dan in 2014. Dat is het saldo van de uitgifte van een terrein aan SIF-Verbrugge op Maasvlakte 2, indexering en verlenging van contracten en de beëindiging van het contract met Shtandart waardoor het Havenbedrijf een terrein terugkreeg.

De inkomsten uit havengelden namen met 10,3 miljoen toe (+3,4%) tot 317 miljoen. Dat is iets minder dan de overslag groeide (+4,9%), vooral als gevolg van een aantal kortingsmaatregelen. Zo kregen milieuvriendelijke schepen een kleine vier miljoen euro korting.

De havenbeheerder heeft vorig jaar een lening van de Europese Investerings Bank (EIB) vervroeg afgelost, wat op ruim 19 miljoen euro boeterente kwam te staan. Dat is de voornaamste oorzaak van de winstdaling. Het is de derde winstdaling op rij. In 2012 werd een recordwinst van 228 miljoen behaald.