Antwerpen verwerkt bijna 5% meer containers

Havens

De overslag in de haven van Antwerpen steeg in het eerste kwartaal 3,9% in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar. Er werden 4,6% meer containers behandeld.

Volgens Havenbedrijf Antwerpen was maart de beste maand ooit in de geschiedenis van de haven. Het havenbedrijf waarschuwt voor een te groot optimisme voor de rest van het jaar. Daarvoor is er te veel ‘turbulentie’ in de markt,

De Antwerpse haven verwerkte in het eerste trimester ruim 53 miljoen ton lading. Een sterke groei, 10,6%, was er in de overslag van vloeibaar massagoed. Het aantal via Antwerpen verscheepte auto’s steeg 5,7% tot ruim 308.000 stuks.

Aan containerlading werd ruim 29 miljoen ton behandeld, 3,2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In teu gerekend was er een stijging van 4,6% op een totaal van bijna 2,5 miljoen eenheden.

Het ro/ro-verkeer nam een fractie toe tot ruim 1,1 miljoen ton. Er was een forse groei van de staaloverslag, met 14,5% op een totaal van 1,8 miljoen ton. Daarmee steeg ook de behandeling van conventioneel stukgoed als geheel, met 2,4% tot bijna 2,4 miljoen ton.

Antwerpen verwerkte 17% meer aardoliederivaten, bijna 13,2 miljoen ton. Dat zorgde voor een groei van de overslag van vloeibaar massagoed, met 10,6%, tot 17,7 miljoen ton. Er waren ook categorieën lading die een daling lieten zien. Zo werd bijna 18% minder droog massagoed behandeld op een totaal van ruim 2,9 miljoen ton. De kolenoverslag liep zelfs met 81% terug tot 70.000 ton. Havens kampen met een dalende aanvoer van kolen. In het geval van Antwerpen kwam daar de aanstaande ombouw van de kolencentrale in Langerlo bij. De ertsoverslag daalde 34% tot 466.000 ton.

De haven ontving in het eerste kwartaal 3,7% meer zeeschepen, 3.535 in getal.. Deze schepen hadden samen een 15,2% grotere tonnenmaat van bijna 97 miljoen brutoton.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Antwerpen verwerkt bijna 5% meer containers | NT

Antwerpen verwerkt bijna 5% meer containers

Havens

De overslag in de haven van Antwerpen steeg in het eerste kwartaal 3,9% in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar. Er werden 4,6% meer containers behandeld.

Volgens Havenbedrijf Antwerpen was maart de beste maand ooit in de geschiedenis van de haven. Het havenbedrijf waarschuwt voor een te groot optimisme voor de rest van het jaar. Daarvoor is er te veel ‘turbulentie’ in de markt,

De Antwerpse haven verwerkte in het eerste trimester ruim 53 miljoen ton lading. Een sterke groei, 10,6%, was er in de overslag van vloeibaar massagoed. Het aantal via Antwerpen verscheepte auto’s steeg 5,7% tot ruim 308.000 stuks.

Aan containerlading werd ruim 29 miljoen ton behandeld, 3,2% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In teu gerekend was er een stijging van 4,6% op een totaal van bijna 2,5 miljoen eenheden.

Het ro/ro-verkeer nam een fractie toe tot ruim 1,1 miljoen ton. Er was een forse groei van de staaloverslag, met 14,5% op een totaal van 1,8 miljoen ton. Daarmee steeg ook de behandeling van conventioneel stukgoed als geheel, met 2,4% tot bijna 2,4 miljoen ton.

Antwerpen verwerkte 17% meer aardoliederivaten, bijna 13,2 miljoen ton. Dat zorgde voor een groei van de overslag van vloeibaar massagoed, met 10,6%, tot 17,7 miljoen ton. Er waren ook categorieën lading die een daling lieten zien. Zo werd bijna 18% minder droog massagoed behandeld op een totaal van ruim 2,9 miljoen ton. De kolenoverslag liep zelfs met 81% terug tot 70.000 ton. Havens kampen met een dalende aanvoer van kolen. In het geval van Antwerpen kwam daar de aanstaande ombouw van de kolencentrale in Langerlo bij. De ertsoverslag daalde 34% tot 466.000 ton.

De haven ontving in het eerste kwartaal 3,7% meer zeeschepen, 3.535 in getal.. Deze schepen hadden samen een 15,2% grotere tonnenmaat van bijna 97 miljoen brutoton.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement