Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een kort geding dat de ontslagen werknemers tegen het overslagbedrijf had aangespannen.

De managers waren door RST ontslagen omdat ze het bedrijf via spookfacturen voor een bedrag van 3,2 miljoen euro zouden hebben opgelicht. Volgens de rechter moet nog in een bodemprocedure blijken of het ontslag terecht is en moet het bedrijf lopende de zaak de werknemers voorlopig gewoon salaris uitbetalen.

De eis van de managers om weer aan het werk te mogen gaan bij RST is door de voorzieningenrechter afgewezen omdat wel sprake is van een redelijke verdenking tegen het drietal op basis van verschillende feiten. Daarnaast loopt er nog een onderzoek, aldus de rechter.

Ook de vordering van de managers om toegang te krijgen tot onder meer mailboxen en en verschillende documenten is afgewezen. Eisers hebben hun belang in dat kader niet duidelijk gemaakt, aldus de voorzieningenrechter.