Precies 150 jaar nadat de aanleg van de Nieuwe Waterweg begon, krijgt de ‘slagader van de Nederlandse economie’ een grondige opknapbeurt om de ontwikkeling van de haven van Rotterdam te stimuleren. Voor het baggerwerk is nog geen aannemer geselecteerd. Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam werken nauw samen om komend jaar met de verdiepingswerken te kunnen starten. Door de verdieping kunnen grotere schepen de havens bereiken. Dit is van belang voor de concurrentiepositie van het petrochemisch cluster met name in de Botlek. In totaal wordt er 3,25 miljoen kuub grond weggehaald. Het baggerwerk gaat maximaal een jaar duren.

De verdieping heeft effect op de zoetwatervoorziening, mogelijk het grondwater en de veiligheid van dijken in de West Nederland. Regionale waterschappen en Havenbedrijf Rotterdam zijn overeengekomen de gevolgen van de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek voor de waterhuishouding in het gebied aan te pakken.