Dat heeft de eind vorige maand benoemde curator van het Europese hoofdkantoor in Hamburg laten weten. Voor het Nederlandse kantoor is echter nog steeds geen surseance verleend. Daardoor dreigen de nog ongeveer 25 personeelsleden in de problemen dreigen te komen, omdat ze geen loonbetaling bij het UWV kunnen aanvragen.

Een woordvoerder zegt dat het personeel van de Europese kantoren er alles aan heeft gedaan om de resterende schepen sinds de val de ineenstorting van de Koreaanse rederij eind augustus zo goed mogelijk af te handelen. Nu dreigen ze echter de laatste twee maanden van het jaar zonder inkomsten te zitten omdat het UWV gewoonlijk pas vier weken na ontvangst van een aanvraag tot betaling overgaat.

Intussen heeft in Antwerpen de rederij en een aantal terminals opdracht gegeven om geblokkeerde containers vrij te stellen, op straffe van een dwangsom van 1.500 euro per container per dag. Expediteurs hadden daar om gevraagd. De uitspraak heeft weinig praktische betekenis aangezien het leeuwendeel van de containers inmiddels is afgeleverd.