Hamburg begint vast aan aanbesteding baggerwerk Elbe

Scheepvaart

De stad Hamburg wil vast beginnen met de voorbereiding van de aanbesteding van baggerwerkzaamheden in de Elbe.

Dat heeft burgemeester Olaf Scholz in het stadsparlement medegedeeld. Hij denkt dat in 2019 kan worden begonnen met de verdieping van de rivier om de haven van Hamburg ongeacht het getij toegankelijk te maken voor schepen met een diepgang van 14,50 meter.

Volgens Scholz heeft het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, de hoogste Duitse bestuursrechter, weliswaar de huidige plannen voor de Elbe-verdieping afgekeurd, maar zijn die plannen voor het overgrote deel staande gebleven in het gerechtelijke oordeel. Het waren slechts enkele details die de rechters in Leipzig tot een afkeurende uitspraak brachten.

De rechter in Leipzig heeft het belang van verdieping van de Elbe erkend. ‘Er is land in zicht’, aldus Scholz, die daarmee verwees naar de jarenlang aanslepende discussie over de uitdiepingsplannen. Hij riep de natuurbeweging op, nu constructief mee te denken over de Elbe-plannen.

Met zoveel woorden stipte Scholz aan dat een oplossing moet worden gezocht voor de ‘Schierlings-Wasserfenchel’, de plantensoort die alleen aan de boorden van de Elbe groeit en vrijwel zeker zal uitsterven als de Elbe op de nu voorgenomen wijze wordt verdiept. De grond waarop deze watervenkel groeit zou dan te sterk verzilten doordat Noordzeewater tot zijn leefgebied kan doordringen.

Volgens Scholz moet het echter geen al te grote opgave zijn om ‘compenserende gronden’ te vinden waar de bijzondere plantensoort nog wel kan gedijen. Hiervoor moet samen met de deelstaat Nedersaksen, die de Vrije en Hanzestad Hamburg omringt, naar een oplossing worden gezocht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Hamburg begint vast aan aanbesteding baggerwerk Elbe | NT

Hamburg begint vast aan aanbesteding baggerwerk Elbe

Scheepvaart

De stad Hamburg wil vast beginnen met de voorbereiding van de aanbesteding van baggerwerkzaamheden in de Elbe.

Dat heeft burgemeester Olaf Scholz in het stadsparlement medegedeeld. Hij denkt dat in 2019 kan worden begonnen met de verdieping van de rivier om de haven van Hamburg ongeacht het getij toegankelijk te maken voor schepen met een diepgang van 14,50 meter.

Volgens Scholz heeft het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, de hoogste Duitse bestuursrechter, weliswaar de huidige plannen voor de Elbe-verdieping afgekeurd, maar zijn die plannen voor het overgrote deel staande gebleven in het gerechtelijke oordeel. Het waren slechts enkele details die de rechters in Leipzig tot een afkeurende uitspraak brachten.

De rechter in Leipzig heeft het belang van verdieping van de Elbe erkend. ‘Er is land in zicht’, aldus Scholz, die daarmee verwees naar de jarenlang aanslepende discussie over de uitdiepingsplannen. Hij riep de natuurbeweging op, nu constructief mee te denken over de Elbe-plannen.

Met zoveel woorden stipte Scholz aan dat een oplossing moet worden gezocht voor de ‘Schierlings-Wasserfenchel’, de plantensoort die alleen aan de boorden van de Elbe groeit en vrijwel zeker zal uitsterven als de Elbe op de nu voorgenomen wijze wordt verdiept. De grond waarop deze watervenkel groeit zou dan te sterk verzilten doordat Noordzeewater tot zijn leefgebied kan doordringen.

Volgens Scholz moet het echter geen al te grote opgave zijn om ‘compenserende gronden’ te vinden waar de bijzondere plantensoort nog wel kan gedijen. Hiervoor moet samen met de deelstaat Nedersaksen, die de Vrije en Hanzestad Hamburg omringt, naar een oplossing worden gezocht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement